Flygblad: Inkalla Utrikesnämnden!

För att styra upp den havererade svenska utrikespolitiken mot Syrien och Vitryssland: Inkalla utrikesnämnden!

Tryck flygbladet: svenska/media/Utrikesn_mnden.pdf