Firewall: In Defense of the Nation-State

Parallellerna dras mellan hyperinflationen i den tyska Weimarrepubliken 1923 och det hyperinflationära förlopp vi befinner oss i idag, efter att de galna "räddningspaketen" börjar delas ut på löpande band. Till följd av den vetenskapliga forskning som bedrivits av ett "källarteam" med medlemmar ur LaRouches ungdomsrörelse, kan orsakerna till sådana hyperinflationistiska förlopp för första gången åskådliggöras, vilket med hjälp av LYM:s animationer görs i denna film. Dessutom presenteras lösningen: En brandvägg för att skydda människor och banker!

Firewall: In Defense of the Nation-State