Finansoligarkins Cypernmodell

Vad var det egentligen som hände på Cypern? Varför försvann plötsligt nödvändiga varor från butikshyllorna? Varför kunde inte containrar hämtas ut från hamnarna? Varför dök ekonomin där snabbare än i Grekland?

Det som hände var att företagens bankkonton och delvis även privatpersoners bankkonton beslagtogs på EU:s order. Företagen kunde inte betala och hämta ut sina varor. Deras kassa var borta. Folk kunde inte handla, för uttagen var begränsade när bankomaterna äntligen öppnade igen.

Det är bäst att titta riktigt noga på vad som hände på Cypern, för det som hände med bankkontona där kan när som helst hända i en bank nära dig. Det som hände var nämligen en testkörning av den nya bankräddningspolitiken för hela EU. För att undvika att banker går i konkurs, planerar EU att sätta massor av företag i konkurs. Eller för att undvika att ta skattebetalarnas pengar, tar man företagens och dina pengar direkt från bankkontona. För privatpersoner finns tills vidare skydd upp till 100.000 euro (ca 860.000 kr), men det är en garanti som betalas av staten.

När Cypernmodellen infördes var det många som tyckte att det var rätt åt alla skumma och rika ryssar, alla skatteflyktingar och tvättare av illegala pengar, att de fick se en del av sina pengar beslagtas i en "rikemansskatt". Men det slog snabbt över i förfäran, när TV började visa bilder på förtvivlade företagare och vanliga medborgare. Nu visar det sig att det kan drabba även oss. Svinhugg går igen! I USA har lagstiftarna redan förberett för att kunna beslagta även innehållet i bankfacken, om det gäller "nationell säkerhet", som en finanskris kan sägas vara.

Varför?

Cypernmodellen motiveras med argumentet att bankerna måste räddas för att inte betalningssystemet och ekonomin skall drabbas. Men hallå, betalningssystemet slogs just sönder på Cypern. Företagen kan inte använda sina konton eftersom pengarna antingen beslagtogs eller begränsades. Folk vill inte se sina besparingar gå upp i rök och slutar använda sina bankkonton. Det blir kontanthandel i stället, eller i en del fall en organiserad byteshandel med lokala "valutor".

Vad är det då som skall skyddas med Cypernmodellen? Om det talas det ganska tyst, men man kan se vart de beslagtagna pengarna tar vägen. På Cypern har alla bankkonton från de två största bankerna samlats i den ena, Bank of Cyprus. Av EU:s och IMF:s stödpaket på 10 miljarder euro har 7,5 miljarder gått till Bank of Cyprus, öronmärkta för att återbetala lån som Cypernbankerna fått från europeiska centralbanken ECB. Men inte ens det räcker för att betala ECB-lånen, så även pengarna från bankkontona stoppas i det hålet.

Är ECB så viktigt att företag och människors liv på Cypern måste offras? ECB håller hela finanssystemet flytande med en gigantisk sedeltryckning. ECB har pumpat ut lån till Sydeuropas banker, som inte kunnat låna från annat håll. Det har skett i mycket större omfattning än som egentligen var tillåtet, eftersom ECB som "säkerhet" för lånen tog emot "värdepapper" av så tvivelaktigt värde att ingen annan finansinstitution i världen ville röra vid dem. Sammanlagt lånade ECB ut 55 miljarder euro till grekiska och cypriotiska banker. Får inte ECB igen dessa pengar kontant, så avslöjas hela värdepapperssvindeln och ECB går i konkurs. Men ECB får inte gå i konkurs eftersom det är en "systemviktig" institution. Andra storbanker i världen behöver fortsätta pumpas med likviditet från ECB för att dölja att de har stora mängder förgiftade värdepapper som blockerar deras affärer. Hela Eurogruppens bankunion (läs: ekonomiska diktatursystem) planeras skötas genom de icke folkvalda teknokraterna på ECB. ECB anses "systemviktigt" eftersom det är ett nav i hela den internationella bankstödspolitiken. Därför tar man från bankkonton i Bank of Cyprus för att hålla igång betalningarna av skulderna till ECB.

Gunnar Hökmark (M) ansvarig

Vad som också skall betalas med pengarna från företagens och ditt bankkonto är förlusterna från den mest riskfyllda spekulationen, de så kallade derivaten. Det kom fram när Eurogruppens nye ordförande, holländaren Jeroen Dijsselbloem, av misstag eller genom en ren nybörjarblunder, sa att politiken att beslagta bankkonton på Cypern var en "template", vilket är engelska för mall, schablon eller modell, för EU:s bankpolitik. Samma dag, i Bloomberg News den 25 mars, bekräftade ingen mindre än den svenska europaparlamentarikern Gunnar Hökmark, som sköter förhandlingarna om just denna fråga i Europaparlamentets ekonomiutskott, för chockade européer att pengar på bankkonton kunde beslagtas inte bara på Cypern utan i hela EU.

LaRoucherörelsen i Sverige - EAP var först i Sverige med att på larouche.se avslöja att denna politik var förberedd sedan länge och hade lurats på riksdagen. Den verkar också ha lurats på Hökmark, eftersom han enligt en DN-artikel den 12 april backade lite, och menade att staten enligt "svensk modell" istället skall kunna ta över bankerna så att företagens bankkonton kan skyddas. Men likt Långben som sprungit ut över ett stup kommer Hökmark snart att börja sprattla vilt med benen efter fast mark, när han inser att han samtidigt också nationaliserar bankernas spekulationsförluster, som är för stora för staten att betala.

Kontostöldskuppen

Dijsselbloems och Hökmarks uttalanden fick folk i hela världen att börja lusläsa det finstilta i de banklagar som stiftats eller föreslagits de senaste åren. Redan den 6 juni 2012 hade EU-kommissionen skickat ut ett lagförslag till alla EU-länderna där Cypernmodellen låg gömd. Detta förslag godkände riksdagen i sitt motiverade yttrande den 19 september 2012. Den enda reservationen gjordes av Vänsterpartiet. Nu förhandlas detta förslag i Europaparlamentet och därefter återstår det endast för EU:s ministerrådsmöten att finputsa förslaget, innan det blir ett EU-direktiv som skall genomföras av alla EU-länder. Det betyder att det endast är via ministrar som Anders Borg och Fredrik Reinfeldt som riksdagen kan påverka förslaget, nu när det avslöjats vad det egentligen handlar om. Det har också framkommit att liknande lagar redan i smyg har införts i USA genom Obamas finansreform 2010 (Dodd-Frank), i Storbritannien, Australien, Nya Zeeland och Canada. I Schweiz,varifrån några bankmän först förslog denna antites till Glass-Steagall, införde Finansinspektionen dessa regler den 1 november 2012.

Krisen på Cypern med dess förelöpare i Sydeuropa skapade den krisatmosfär som finansvärlden behövde för att kunna kuppa igenom användningen av denna "nödlag". Den tidigare bankstödspolitiken med gigantiska statliga räddningspaket kompletteras nu med något som är etter värre. Tidigare tog man från hela samhället med åtföljande katastrofal åtstramning på statsbudget, ekonomisk kris och pyrande hyperinflationshot.

Nu handlar bankstödspolitiken om ren stöld, som inte ens är kapitalism utan finansiell fascism, där staten används som verktyg för att stjäla från medborgarna och slå sönder produktionsapparaten för alla, för att ge till storbanker, som beskyddas av den legala och finansiella makten. Detta är vad det anglo-holländska globaliserade finanssystemet genomdriver just nu mitt framför våra näsor.

Spekulanter före dig i kön

Dina pengar på banken är inte dina längre. De ingår i bankens riskkapital och kan när som helst beslagtas av banken för att betala förluster till dem som har adlats till att kallas "systemviktiga". Glöm dina klagomål på bankernas ständigt höjda avgifter, låga ränta på bankkontot och höga ränta på bolånen. Nu skall dina pengar kunna stjälas för att hålla uppe bankernas vinster, direktörsbonusar och spekulation. Bankirerna har räknat ut att med Cypernmodellen finns 3.300 miljarder dollar tillgängliga i bankerna att beslagta enbart inom EU. Det är ett hyfsat tillskott ovanpå de totala bankstöden genom centralbankernas sedeltryckning i USA och EU mellan 2008 och 2012 på 4.400 miljarder dollar. Med en sådan stöld av företagens kassor kommer den reala ekonomin slås sönder. Motsatsen till Glass-Steagall innebär massarbetslöshet, massvält och massdöd.

Det var först genom Dijsselbloem/Hökmarks uttalanden som det stod klart att den nya bankstödspolitiken handlade om att beslagta insättarnas bankkontoinnehav. Det lamslår inte bara företag, utan också kommuner och andra offentliga och privata institutioner som har sina kassor eller kassakrediter på banken. Det är endast privatpersoner som har en viss insättargaranti.

Men det är inte så att alla långivare och insättare i banken skall betala i konkursen. Vissa skall gå före i kön och det gäller framför allt spekulationssystemet. Det mest spekulativa i hela finanssystemet, derivat, skall skyddas före företagens och dina bankkonton.

I själva texten (56.665 ord) för "EU-ram för rekonstruktion och avveckling av kreditinstitut och värdepappersföretag", även kallat EU:s ramverk för bankkrishantering, ges uttryckligt undantag för derivat. Enligt detta kommande banklagsdirektiv för hela EU skall derivat skyddas om det blir "Systemiska effekter av att derivatpositioner avvecklas..." [Artikel 38.4 b(i)] och för att uppfylla målet att "Undvika betydande negativa effekter på den finansiella stabiliteten" [Artikel 26.2 b].

Var i kön finns mina pengar?

Om derivaten skall räddas först, hur många måste få ut sina pengar före mig? En bank som Swedbank hade den 31 december 2012 insättningar från allmänheten på 579 miljarder kr och 1.170 miljarder i skuld till andra. Men Swedbank hade dessutom 11.673 miljarder i derivatkontrakt. De fyra storbankerna har sammanlagt 87.914 miljarder kr i derivatkontrakt motsvarande 23 gånger Sveriges BNP. Dessutom finns ett internationellt finanssystem med bortemot en biljard dollar i derivatkontrakt att ta hand om. Om en länk långt borta på någon av skuggbanksystemets skatteparadisöar brister, så brister ju hela finanssystemet. Och för varje ny injektion av bankräddningspengar växer bubblan som "måste" räddas innan jag får ut mina pengar.

Vad vi ser med Cypernmodellen är finanskrisens nästa steg. De som styr systemet vet att det inte kan upprätthållas i sin helhet. Vad de gör är att utnyttja krisen för att inrätta ett nytt system, där endast vissa i klubben räddas. Engelska centralbanken har, tillsammans med den amerikanska insättargarantimyndigheten FDIC, gjort upp en lista på 28 jättebanker som de har valt ut som globalt systemviktiga finansiella institutioner. Bland dessa storbanker som skall stå först i kön att överleva finns bara en bank från Skandinavien: Nordea.

Vilka är inte med på listan? Det stora flertalet företag och banker. De är uppenbarligen "överflödiga" liksom du och miljarder andra människor.

Glass-Steagall

Med den riktiga bankdelningslagen skyddas löntagare, pensionärer, företag och de vanliga medborgarnas insättningar. Större investeringar blir möjliga. Allt som politiker säger sig vilja skydda skyddas. Allt som är värdelöst eller direkt destruktivt lämnas utan skydd, och hamnar på egna meriter i soptunnan.

Cypernmodellen

Den av EU föreslagna Cypernmodellen är motsatsen till Glass-Steagall. Här räddas allt som är onödigt och destruktivt, på insättarnas och skattebetalarnas bekostnad. Allt viktigt kastas i soptunnan. Produktion och socialsystem offras för att rädda bankernas kasinoverksamheter. Investeringar i infrastruktur blir omöjliga.

Lyndon LaRouche beskrev den nya fascistiska bankpolitiken så här i en dramatisk internetdiskussion den 15 februari:

"Den enorma mängden med skulder, som skapats med hjälp av den monetaristiska hanteringen, skulle utraderas. De skulle byta ut det mot ett nytt finanssystem, som helt och hållet nonchalerar alla betalningsskyldigheter som är förknippade med det gamla! Vilket skulle betyda att majoriteten människor i världen skulle svälta ihjäl, snabbt. ... Jag vet exakt vad de håller på med, för jag vet hur finanssystem fungerar. Det som de håller på med, det enda som kan fungera, är att stryka ett streck över hela räddningspaketsystemet, bara sopa undan det, och sedan komma in med ett nytt system, där de som är privilegierade inbjuds att vara med i detta system, och de kommer att få relativt bra inkomster att leva på, men det stora flertalet får tyvärr ingenting. Detta är den största befolkningsminskningsplanen hittills i den kända historien. Och detta är den politik som de som motsätter sig Glass-Steagall står för - oavsett om de vet om det eller ej. Men de kommer att hållas ansvariga för effekterna av den politiken."

Läs bakgrundsartiklarna med länkar till dokumentationen:

http://larouche.se/nyheter/2013/04/17/hokmark-backar-om-cypernmodellen

http://larouche.se/artikel/eu-lurade-riksdagen-stoda-konfiskation-av-bankkonton-a-la-cypern

Tillbaka till Ny Solidaritet