Fiende till sidenvägsparadigmet: Saudiarabiens folkmord i Jemen

Uttalande från Executive Intelligence Review

16 september 2017

Nya avslöjanden om Saudiarabiens roll i 11-septemberattentaten ställer kravet: det pågående saudiska folkmordet mot Jemen måste upphöra och de nätverk med kopplingar till Saudiarabien som begår dessa brott mot mänskligheten måste brytas upp. Om detta görs kommer det att öppna dörren på vid gavel för hela världen att delta i den nya sidenvägens utvecklingsprogram – Belt & Road-initiativet – som skapar den "fred genom utveckling" som måste till för att äntligen få stopp på de ändlösa krigen i området.

En internationell kommission måste tillsättas som utreder Saudiarabiens agerande mot Jemen. Kina har indikerat sitt stöd för en sådan utredning, och en "politisk" lösning. Samtidigt måste en rad åtgärder omedelbart vidtas:

• Stoppa Saudiarabiens bombningar och andra angrepp på Jemen.

• Stoppa den saudiska blockaden mot Jemens hamnar.

• Stoppa all utländsk inblandning i Jemen, så att den förhandlingsprocess som pågick innan bombningarna inleddes kan återupptas och fortsätta arbetet med att lösa de inhemska meningsskiljaktigheterna.

• Se till att Jemen omedelbart förses med mat, vatten, sanitär utrustning, läkemedel, elektricitet, sjukvård och all annan behövlig nödhjälp.

• Se till att Jemen får allt annat humanitärt och ekonomiskt bistånd som landet är i trängande behov av, särskilt för transporter, tak över huvudet och logistik.

• Skapa en beredskap för ett internationellt samarbete om att återuppbygga Jemen, och välkomna landets medverkan i utbyggnaden av den "maritima sidenvägen" mellan Eurasien och Afrika.

Hittills har alla försök att ens tillsätta en internationell utredning blockerats av Storbritannien, samtidigt som Storbritannien och USA fortsätter att leverera vapen till den saudiska "koalitionen" som utför de kriminella attackerna. På den amerikanska sidan arbetar exakt samma krafter som aktivt stöder de saudiska förbrytarna på att fälla president Donald Trumps i laga ordning valda regering. Dessa krafter i USA står i sin tur nära det saudiska kungahusets brittiska uppbackare, som var med och grundade det saudiska kungadömet.

Nya avslöjanden: Robert Mueller skyddade saudierna

De nya avslöjanden som kommit nu i samband med 16-årsdagen av 11-septemberattackerna gäller framför allt den saudiska regeringens direkta inblandning i förberedelserna för flygplansattackerna mot World Trade Center och Pentagon som gjordes 1999-2001 – bland annat en "torrkörning" av en flygplanskapning som gjordes 1999 – och den dåvarande FBI-chefen Robert Muellers systematiska mörkläggning av dessa förberedelser. Detta är samme Robert Mueller som ledde den rättsliga häxjakten mot Lyndon LaRouche på 1980-talet, och som nu leder utredningen som ska avsätta president Trump, på grund av en påhittad rysk inblandning i det amerikanska presidentvalet.

Den nya dokumentationen har kommit i dagen i samband med en rättsprocess som en grupp anhöriga till offren för 11-septemberattentaten driver mot Saudiarabien i en domstol i New York. Målsägarna åberopar FBI-dokument som visar att den saudiska regeringen anlitade och betalade två saudiska "studenter" i USA – Mohammed al-Qudhaeein och Hamdan al-Shalawi – som i november 1999 försökte ta sig in i cockpit på ett plan tillhörande America West på väg från Phoenix till Washington D.C. på ett så hotfullt sätt att planet gjorde en nödlandning i Ohio.

När planet hade landat greps de båda och förhördes av FBI, men släpptes. Sedermera "upptäckte" FBI att de båda hade fått utbildning i Afghanistan; att de hade regelbunden kontakt med en av saudierna som rattade de kapade planen och med en högt uppsatt al-Qaida-ledare från Saudiarabien som nu sitter fängslad i Guantanamo; att de var lejda av den saudiska staten och hade "täta kontakter" med saudiska företrädare under sina vistelser i USA – de hade bl.a. deltagit i ett symposium som hade arrangerats av den saudiska ambassaden och leddes av den saudiske ambassadören. Det var till och med den saudiska ambassaden som hade betalat deras flygbiljetter när de utförde "torrkörningen".

Nu uppmärksammas också på nytt den dåvarande FBI-chefen Robert Muellers försök att mörka hela historien, vilket ställer hans roll i försöken att avsätta Trump i en ny dager. När kongressens 11-septemberkommission arbetade med sin utredning 2002 hindrade Mueller kongressens utredare från att förhöra en FBI-informatör, Abdussattar Shaikh, som före attentaten hade ordnat med bostad i San Diego till två av de saudiska flygplanskaparna. Mueller förde Shaikh till hemlig ort så att han inte kunde frågas ut, trots en formell begäran från kongressen om att få höra hans vittnesmål. Senator Bob Graham, en av kongresskommissionens båda chefer, tror att Mueller agerade för Vita husets räkning, och pekar därmed på Bushfamiljens kopplingar till de brittisk/saudiska geopolitiska brotten.
https://harpers.org/blog/2017/09/crime-and-punishment/

Jemen: Stoppa dödandet, utred brotten

Saudiarabien bär det fulla ansvaret för dödandet som pågår idag i Jemen. Enligt de senaste uppgifterna från FN (5 sept.) uppgår antalet civila som dödats till minst 5.500 de senaste två och ett halvt åren (totalt mer än 10.000 döda), med ytterligare tusentals skadade. Antalet insjuknade i kolera överstiger 600.000, mer än 2.000 har dött, enligt WHO. Vattenförsörjningen och vattenreningen är sönderslagen. Miljontals har tvingats fly från sina hem. Minst 19 miljoner människor är i behov av humanitär hjälp, och mer än 7 miljoner i desperat behov av mat. Men saudierna blockerar alla hjälpsändningar. Saudierna har bombat många sjukhus, skolor och platser där människor samlas. Storbritannien och USA levererar vapen; USA hjälper till med flygbränsle och övervakning. FN:s människorättskommissarie Zeid Raad Al Hussein sa den 5 september att jemeniterna är offer för "en katastrof helt och hållet skapad av människan". Den 11 september bad Zeid, för tredje gången på tre år, FN:s råd för mänskliga rättigheter (bestående av 47 länder) att tillsätta en utredning angående brott mot internationell humanitär lag.
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=57458#.Wbheg8iGPcs

När rådet sammanträdde i Genève den 13 september sade sig Kina och flera andra länder vara villiga att stöda en sådan internationell undersökning av brotten som begås i Jemen. Kinas delegat sa att "vi instämmer i åtgärderna, inklusive en undersökningskommission, för att främja en politisk lösning på Jemenkrisen". Kanada och Nederländerna formulerade ett förslag till beslut om att inrätta en undersökningskommission. Men Storbritannien och USA gick emot det; Saudiarabien och dess partnerländer bojkottade hela diskussionen.

Rädda människoliv och påbörja återuppbyggnaden

Hur förskräckligt läget än är i Jemen så är det inget "särfall". Det är en följd av den brittiska och amerikanska politiken de senaste 60 åren, med ständiga krig förda under olika fanor: regimskifte, R2P ("skyldighet att skydda mänskliga rättigheter") och andra lögner. Se bara på listan med länder som förvandlats till slagfält: Afghanistan, Irak, Libyen, Ukraina, Jemen. Syrien har lyckats stå emot, med Rysslands hjälp. Innan dess Vietnam. Detta måste få ett slut.

Nu kan vi bryta med detta hemska arv och dem som försvarar detta system, som går emot det gemensamma bästa. Vi kan samla oss kring politiken för den nya sidenvägen, som har visat sin förmåga och avsikt att tjäna mänsklighetens gemensamma bästa genom det faktum att miljontals människor i många länder samarbetar om projekt som är till ömsesidig nytta.

Också genom USA sveper det nu en våg av medkänsla och vilja till utveckling, efter förödelsen som följt i orkanernas och den mexikanska jordbävningens spår. Amerikanerna blickar framåt, mot de ekonomiska projekt som måste förverkligas för framtiden, och bakåt, mot viktiga projekt – översvämningsskydd, vattensystem, avancerad kraftförsörjning, rymdbaserade klimatanalyser – som aldrig kommit till stånd på grund av att de ansetts "för dyra", med tanke på USA:s ständiga krig, från Vietnam till Afghanistan, till Irak och nu Jemen.

Inga fler krig. Aldrig mer. Nu kan vi rädda människoliv och börja återuppbyggnaden.

EIR, 16 september 2017