EU-diktatur hotar Grekland, men även Sverige!

Sverige är i existentiell fara på flera sätt. EU:s nye president Rompuy försöker införa vad han kallar "en Europeisk ekonomisk regering" där alla EU-länders ekonomier övervakas och samordnas för att stöda krisländerna. Rompuy föreslog det i ett hemligt annex till sitt brev till EU-ledarna inför toppmötet den 11 februari i Bryssel.

Hittills har alla sådana planer stoppats av Tyskland, som försökt hålla på eurosamarbetets regler för inte tvingas betala hela Europas notor. Tyskland tvingades att lämna D-marken för att ockupationsmakterna Storbritannien, Frankrike och USA skulle godkänna Tysklands enande. Därför är det just Tyskland som hållit hårdast på att löftena från den tiden skall uppfyllas och att inga euro-länder skall tvingas betala till andra länders underskott i statsbudgetarna.

Efter toppmötet den 11 februari skriver Le Monde och annan fransk press emellertid att ingen av statsledarna motsatte sig Rompuys förslag att inrätta en ekonomisk regering. Detta innebär att förbundskansler Angela Merkel gav upp sitt motstånd till denna EU:s ekonomiska diktatur. Uppenbarligen sade inte heller Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt något emot.

Detta innebär att i framtiden skall det Europeiska rådet, understött av EU-kommissionens 30.000 gröna byråkrater, en institution utan ansvar inför några väljare, bestämma den ekonomiska politiken i Sverige. Dettta är ett steg mot den oligarkiska diktatur som LaRoucherörelsen i Sverige -EAP varnade skulle komma med Lissabonfördraget. Det kommer inte heller lösa finanskrisen, utan bara tvinga fram en fruktansvärd åtstramning för att hålla liv i det anglo-holländska sammanfallande monetaristiska systemet. Konsolideras denna diktatur runt EU-institutionerna till ett fullfjädrat Europeiskt imperium, kommer plundringen inte bara riktas mot Europas folk, välfärd och ekonomi utan också mot grannländer som Ryssland och andra delar av världen. Det är ur sådant världskrig uppstår.

Siffrorna talar för sig själva

Den internationella bankkrisen sedan juli 2007 löstes med att nationerna tog över bankernas skulder. Nu är det nationerna som är i kris och har svårt att finansiera sina skulder. EU:s krisländer behöver låna upp 16.000 miljarder kr under 2010. Sammanlagt ligger bankerna ute med 25.000 miljarder kr i statslån till krisländerna i södra Europa. Till det kommer statslån från krisländernas egna banker och de enorma derivatkontrakten. Samtidigt fortsätter också bankkrisen och kraven på bankernas konsolidering, så även dessa behöver låna i konkurrens med detta gigantiska statsupplåningsbehov. Under 2010 och 2011 behöver Europas banker låna upp 11.000 miljarder kr.

Paniken är total. Om krisländernas upplåning sviktar kommer värdet på de 25.000+ miljarderna i statslån till krisänderna också svikta och bankkonkurserna stå som spön i backen. Det är därför man försöker göra Grekland till ett avskräckande exempel, ungefär som Sverige och EU behandlat Lettland, och pressa fram lån från EU:s stater för att hålla Greklands skuldbetalningar igång och därmed värdet på Greklands skuldpapper.

EU:s diktaturplan, den Europeiska ekonomiska regeringen, går ut på att inte bara kontrollera Grekland utan alla EU-länder för att avgöra hur mycket varje land kan ställa upp med för att betala till Grekland. Det går alltså långt utöver den övervakning som skett mellan Euroländerna och den förödande åtstramande stabilitetspakt som Sverige redan underkastat sig. Redan Rompuys förslag går långt, men förslaget från den förre franske statsministern Balladur, om att eurogruppen först skall godkänna medlemsländernas budgetar, visar vart det barkar. Europeiska Centralbanken skriver om "permanent begränsning" av staternas rättigheter. Den spanske riksbankschefen kräver t.ex. slut på spanska fackföreningarnas kollektiva förhandlingsrätt, dvs i princip en upplösning av fackföreningarna.

DN: "Sverige kan inte säga nej till att betala"

Grekland är modellen för att få hela Europas skattebetalarna att ta på sig att hålla liv i denna enorma statskuldbubbla. De stora problemet däremot inte Grekland utan Spanien inom eurozonen och det med Spanien nära anknutna Brittiska finanssystemet och ekonomin. Därför är det så förrädiskt av Dagens nyheter att efter att debatten rasat en månad i den internationella finanspressen, så framställs det som att det bara är till Grekland som Sverige måste acceptera att betala. I artikeln "Sverige kan pressas att betala Greklands budgetövertramp" i DN den 26.2 skriver Johan Schück att "det blir mycket svårt för Sverige att säga nej, särskilt som EU redan medverkar i Lettland, där det finns stora svenska intressen." Schück skriver inte ett ljud om hur mycket som skall betalas i hela i EU, inte ljud om att Fredrik Reinfeldt och Anders Borg redan kan ha gått med på Rompuys diktaturplaner.

Sanningen är att Sverige kan säga nej till att betala. Sverige kan lämna EU precis som Tyskland kan lämna euron. Skuldbergen är för gigantiska att betala. Samhällets resurser måste inriktas på att återuppbygga infrastrukturen och sätta folk i arbete som både regering och opposition lovat att de skall göra.

Finanssystemets kris måste lösas som Lyndon LaRouche säger med att de folkvalda tar tag i vad som som skall betalas och vad som inte skall betalas. Förpliktelserna är mot befolkningarna, inte mot värdepaper. Det systemviktiga, som måste överleva krisen, är människorna och den reala ekonomin, inte ett redan konkursmässigt finanssystem. Betalningar och ett allmännyttigt banksystem kan hållas igång genom att det rensas från spekulationspaper och annat som inte är nödvändigt enligt den sortering som infördes i den amerikanska depressionen i Glass-Steagall-lagen. Det innebär en återgång till den uppdelning av finanssystemet, som Sverige hade före avregleringarna på 1980-talet, i banker som staten garanterar och finansbolag som får klara sig själva. Detta ger regering och riksdag möjlighet att införa ett kreditsystem som sätter all ny kredit i cirkulation via projekt och värdeskapande arbete.

Det finns ett alternativ till EU:s, Reinfeldts och DN:s diktaturpolitik i form av en "Europeisk ekonomisk regering". Låt inte deras alternativ vara det enda som debatteras! Hjälp till att sprida LaRoucheplanen och mobilisera för den både i Sverige och internationellt! Sveriges urgamla frihet är hotad!

Läs också: Glass-Steagall-regler för Europa: Straffbelägg
valutaspekulation! av Helga Zepp-LaRouche