Ett steg tillbaka från avgrunden: Världsvid mobilisering för skyndsamt möte mellan Trump, Putin och Xi!

President Trump kunde välja en dämpad ton vid sitt tal i Vita huset den 8 januari efter det iranska svaret.

Efter attacken mot den iranske generalen Soleimani balanserade världen på randen till en militär konfrontation mellan USA och Iran, som väldigt lätt och väldigt snabbt kunde ha lett till en ohejdbar våldsspiral, om inte – åtminstone tillfälligt – de mer sansade krafterna fått överhanden.

Fem dagar efter att Soleimani dödats kom den iranska vedergällningen, när ett dussintal eller fler ballistiska robotar avfyrades från iranskt territorium och natten mot onsdagen den 8 januari slog ner på två amerikansk-irakiska militärbaser i Irak. Några timmar senare twittrade president Trump: "Allt är bra! Robotar har avfyrats från Iran mot två militärbaser i Irak. Utvärdering av dödsoffer & skador äger rum nu. Så långt allt väl! Vi har den mäktigaste och mest välutrustade militären i världen, utan jämförelse! Jag kommer att göra ett uttalande i morgon förmiddag."

En timme senare gjorde den iranske utrikesministern Javad Zarif sitt eget Twitter-inlägg: "Iran vidtog & fullföljde proportionerliga åtgärder i självförsvar i enlighet med FN-stadgans artikel 51 riktade mot bas varifrån fega väpnade angrepp riktades mot våra medborgare & höga befattningshavare. Vi eftersträvar inte upptrappning eller krig, men kommer att försvara oss mot varje angrepp." Det visade sig senare att Iran i förväg hade informerat USA om vedergällningsattacken.

I sitt tal i Vita huset den 8 januari hävdade Trump återigen att Iran ända sedan ayatolla Khomeinis maktövertagande 1979 har varit den ledande terroristiska kraften i världen, men han konstaterade också: "Iran verkar backa, vilket är bra för alla berörda parter och väldigt bra för världen." Trump sa också: "IS är en naturlig fiende för Iran. Att IS krossas är bra för Iran, och vi borde samarbeta om detta och andra gemensamma prioriteringar."

Det finns mycket som fortfarande inte har kommit fram om den hemliga diplomati som skapat denna mycket märkliga situation, där ett iranskt angrepp mot amerikanska soldater i Irak leder till en relativ avspänning och eventuellt fortsatta ansträngningar att få till stånd en fredlig lösning. Olika underrättelseexperter pekar på att Pakistan hjälpte till att medla mellan USA och Iran, att det var Qatar, eller Oman enligt andra, samtidigt som Rysslands president Vladimir Putin stod i direkt kontakt med alla. Hur som helst försöker president Trump styra undan från sina krigsivrande rådgivare, både inom militären och i hans egen administration, och använda denna kris till att uppnå sin egentliga avsikt, som är att ta hem de amerikanska soldaterna från Mellanöstern och avsluta de permanenta krigen, som han lovade under sin valkampanj och många gånger har upprepat sedan dess.

Men världen är därmed långtifrån utom fara. Krigspartiet i Storbritannien och USA är rasande över att den wahabitiska (sunnitiska) terroristoperation som går under namnet al-Qaida håller på att slås sönder. Den skapades på 1980-talet av M16 och Jimmy Carters CIA i Afghanistan för att slåss mot Sovjetunionen som hade intervenerat där för att stötta en vänskapligt sinnad regering som stod under attack från islamiska jihadister. Dessa gudskrigare transformerade sig sedan till al-Qaida och störtade – med amerikanskt och europeiskt flygunderstöd – de nationalistiska, anti-terroristiska regeringarna i Irak och Libyen, ledda av Saddam Hussein resp. Muammar Gaddafi, och siktade på att göra detsamma med Bashar al-Assads Syrien.

Men medan man "lyckades" med att slå sönder de sekulära regeringarna i Irak och Libyen och låta dessa länder tas över av rivaliserande radikala islamiska gäng, så stoppades den utvecklingen i Syrien genom det ryska ingripandet under Vladimir Putin. När president Trump tillträdde gjorde han i princip gemensam sak med Putin om att bekämpa al-Qaida och dess avläggare IS och sätta stopp för "regimskifte"-politiken som fördes av britterna och av Bush- och Obama-administrationerna.

Det brittiskledda krigspartiets svar är tydligt: De försöker driva Trump till ett krig mot de shiitiska jihadisterna i Iran, som är en oerhört mycket mäktigare nation än Irak, Libyen eller Syrien, och som nyligen genomfört gemensamma militärmanövrer med Ryssland och Kina. Och de kommer att fortsätta försöka styra in USA på en konfrontationskurs mot Ryssland och Kina.

För att få ett slut på dessa manipulationer måste krishärdarna i världen kylas ned. Till det behövs Lyndon LaRouches geni, för det finns ingen lösning på den här krisen inom Irans gränser eller ens inom hela Mellanösters gränser. Det geopolitiska tänkande som har dominerat imperiernas tidevarv har nämligen fångat USA i ett nollsummetänkande, ett "härska genom att söndra"-spel som gör det svårt att ens få syn på den uppenbara lösningen.

Denna lösning ligger i att göra slut på imperiernas tidevarv en gång för alla och gå tillbaka till synsättet som präglade den westfaliska freden, som slöts efter det trettioåriga kriget: De av imperiet skapade "fientliga blocken" måste förenas i föresatsen att agera utifrån det som är människans sanna natur: Det som faktiskt utmärker människan som varelse är inte ras, religion, etnisk tillhörighet eller någon annan sekundär egenskap, utan blott och bart hennes skapande förmåga.

Schillerinstitutet har därför kallat till en internationell aktionsdag onsdagen den 15 januari, där alla institutioner och individer med god vilja, i alla länder, uppmanas att ge sitt fulla stöd till Helga Zepp-LaRouches upprop till ett skyndsamt toppmöte mellan presidenterna Trump, Putin och Xi för att avvärja krigshotet.

President Trump, som lovat att avsluta de ändlösa krigen och redan tagit olika steg i den riktningen, och presidenterna Putin och Xi besitter alla både avsikten och förmågan att korsa krigshetsarnas planer och etablera ett samarbete på en högre nivå. Det enda som hittills har stått i vägen för ett förverkligande av denna brådskande och världshistoriska uppgift är det brittiska imperietänkandet.

Vi står i dag inför det krassa valet: Geopolitik och krig – eller suveränitet och fred genom utveckling i den westfaliska fredens anda. I de termonukleära vapnens tidsålder måste vi alla agera, och göra det rätta valet.

Läs och underteckna Helga Zepp-LaRouches upprop här:
https://action.larouchepac.com/trump_putin_xi_emergency_summit_petition

Läs uppropet i svensk översättning här:
http://larouche.se/node/4800