Följ Helga Zepp-LaRouches webcast torsdagar kl 18

Ersätt det brittiska imperiets geopolitik med den nya sidenvägen

Helga Zepp-LaRouche har startat en serie webcasts som hon kommer att hålla varje vecka på torsdagar kl 18 för att göra det möjligt för aktivister i hela världen att lära känna den enorma dynamiken kring Kinas initiativ för att bygga den nya sidenvägen - Bälte- och Väginitiativet (BRI). BRI är definitionen på ett nytt paradigm för mänskligheten som betyder slutet för geopolitiken och dess ändlösa krig, dess räddningspaket för konkursfärdiga finansinstitutioner och dess krav på dödlig åtstramning för folkmajoriteten.

Denna nya dynamik, som Helga Zepp-LaRouche kallar "Sidenvägsandan", är en möjlighet för mänskligheten att uppnå en ny tid av fred, genom ekonomisk utveckling.

Om mindre än en månad skall president Trump resa till Asien för att besöka Kina, Japan, Sydkorea, Vietnam och Filippinerna. Hans möte med Kinas president Xi Jinping har potentialen att bli världshistoriskt, och bygga vidare på samförståndet mellan de två presidenterna från deras första möte i april i Florida.

Makthavare i den neokonservativa transatlantiska oligarkin försöker desperat hindra denna relation från att utvecklas till fullt samarbete. Det är detta som ligger bakom kampanjen för att "sätta dit Trump" och varför den absolut inte får tillåtas att lyckas.

För USA och Europas nationer är den nya sidenvägen det enda sättet att undgå undergång i en ny finanskrasch, som även den avgående tyske finansministern Wolfgang Schäuble varnar för.

Lyssna på webcasten med Helga Zepp-LaRouche och Schillerinstitutet varje torsdag för en strategisk uppdatering av denna pågående dynamik.

Gå in via denna länk där du hittar den inledande sändningen den 5 okt. 2017 och de följande. Du finner där också nyheter från Schillerinstitutet från alla världsdelar: http://newparadigm.schillerinstitute.com/blog/2017/10/04/new-schiller-in...

Det går att följa Helga Zepp-LaRouches webcasts på spanska också med två dagars fördröjning. Gå in på: http://www.larouchepub.com/spanish/events/2017/1006-hzl-webcast.html

På engelska:

Replace the British Empire´s Geopolitics with the New Silk Road

Helga Zepp-LaRouche has startet to air webcasts every Thursday, In Europe at 6 pm (CET), In the U.S. at noon (EDT)

The Schiller Institute inaugurated the weekly webcast, to bring to the attention of citizens throughout the world the incredible new dynamic which has been unleashed around China's Belt-and-Road Initiative (BRI). The BRI is defining a New Paradigm for mankind, which means an end to geopolitics, with its endless wars, its bailouts and bail-ins of bankrupt financial institutions, and its demands for deadly austerity against the vast majority of people.

This dynamic, which Mrs. LaRouche characterized as the "Spirit of the Silk Road" represents an opportunity for mankind to achieve a new era of peace, through development.

In less than a month, President Trump will travel to Asia, with visits to China, Japan, South Korea, Vietnam, and the Philippines. His meeting with President Xi Jinping has the potential to be world historic, building on the positive rapport between the two from their initial meeting in April in Mar-e-Lago.

The forces of the neocon transatlantic oligarchy are engaged in a desperate deployment to prevent this relationship from developing into full collaboration. That is what is behind the "Get Trump" operation and why it must not be allowed to succeed.

For the US and European nations to join the New Silk Road is the only way to escape a new financial crash, which even outgoing German finance minister Wolfgang Schaeuble is warning about.

Join the Webcast by Helga Zepp LaRouche and the Schiller Institute Thursdays, for a full strategic update as this dynamic is unfolding, on this link: http://newparadigm.schillerinstitute.com/blog/2017/10/04/new-schiller-in...

You can follow the Helga Zepp-LaRouche´s webcasts in Spanish, with the delay of two days for translation, here: http://www.larouchepub.com/spanish/events/2017/1006-hzl-webcast.html

END