EAPTV: Hussein Askary: Veckorapport från Medborgarplatsen, Stockholm