Egyptisk minister lanserade Arabiska Sidenvägsboken

Egyptens transportminister Dr. Saad El Geyoushi lanserar EIR:s rapport "Nya Sidenvägen blir Världslandbron" i arabisk utgåva på ett seminarium i Kairo för experter och journalister. Hussein Askary till höger om ministern.

Hussein Askary har under en hel vecka i Egypten presenterat den arabiska översättningen av EIR:s bok "Nya Sidenvägen blir Världslandbron". Idén om Nya sidenvägen togs emot med öppna armar av höga regeringsrepresentanter, ekonomer och media i Egypten som är det ledande landet i Arabvärlden. Askary fick hjälp av den epyptiske transportministern Saad El Geyoushi personligen för att lansera boken på ett seminarium arrangerat av transportministeriet och hållet på ministeriets kontor. Ministern själv tog på sig rollen att inleda och presentera både boken och Hussein Askary inför viktiga experter och journaliser.

En annan höjdpunkt var mottagningen som gavs den 20 mars för Askary av chefen för Suezkanalen, amiral Mohab Mamisha, mannen som ledde det ultrasnabba bygget av den nya Suezkanalen. Amiral Mamish tog emot Askary i sitt kontor alldeles bedvid Suezkanalen i staden Ismailia. Amiralen lyssnade mycket uppmärksamt på den i detalj rapporterade betydelsen av detta Suezkanalbygge, inte bara för Egyptens ekonomi, utan för regionen och världen om den används som en utvecklingszon och knutpunkt för utvecklingskorridorerna som sträcker sig från Kina genom Sydvästasien till Afrika, liksom den Maritima sidenvägen. Amiral Mamish tog tacksamt emot Sidenvägsboken som en gåva. Innan detta möte hade Askary haft en genomgång med ett team som arbetade under ingenjör Nagy Ahmed Amin som är chef för planering och forskning vid Suezkanalens myndighet. Senare fick Askary också en privat guidad visning per båt av den Nya Suezkanalen.

Vid seminariet för boklanseringen på Transportministeriet presenterade Dr Saad El Geyoushi personligen Askary som EIR:s Sydvästasienspecialist och representant för Schillerinstitutet. Både i sin inledning och i sina kommentarer till Askarys anförande uttryckte transportministern totalt stöd för idén med den Nya sidenvägen och sa att regeringens plan var att integrera Egyptens transportinfrastruktur med Nya Sidenvägens dynamik. Han tog också detta tillfälle för att tillkännage regeringens plan att investera en biljon egyptisk pund (100 miljarder USD) i vägar och järnvägar, inte enbart för att förbättra Egyptens inftastruktur utan också för att förbinda Egypten med Asien och (viktigast) med Afrika söderut längs Nilen, i ett totalt nätverk på 50.000 km.

I det fullpackade mötesrummet på transportministeriet fanns höga experter från ministeriet och andra institutioner, men också flera egyptiska TV-kanaler och tidningar. Intressant var att Kinas arabiska TV-kanal CCTV-Arabic var där och gjorde en bandad intervju med Askary. Två andra TV-kanaler intervjuade också Askary.

Ytterligare två seminarier ordnades: En av Egyptiska ingenjörssällskapet (grundat 1920) på det prestigfulla Kairobiblioteket i närvaro av förre egyptiske premiärministern Dr. Esam Sharaf (som också varit transportminister i flera egyptiska regeringar). Sharaf var huvudkommentator till Askarys föredragning om den Nya Sidenvägsidén. Sharaf höll med om inte bara de ekonomiska och vetenskapliga aspekterna i föredraget och boken, som han fick ett personligt exemplar av, utan också med de politiska, strategiska och kulturella aspekterna i Askarys föredrag. Den förre premiärministern berättade att han just återkommit från ett långt besök i Kina och var djupt övertygad om att den Nya sidenvägen är grunden för en ny och mer mänsklig Världsordning, till skillnad från denn uvarande ordningen som har degraderat mänskliga existensen och värdigheten. Han underströk det som står i boken, att den Nya sidenvägen och varje annat sådant projekt inte endast handlar om handelsvägar utan om utvecklingskorridorer som på djupet kan förändra alla samhällen de berör, tillsammans med de nationer som bestämmer sig för att delta i dem. Han rekommenderade starkt att den nuvarande egyptiska regeringen tar detta projekt på allvar och integrerar det i sina planer och visioner. Sharaf uttryckte sin tacksamhet till EIR och till LaRouche personligen, vars idéer och aktiviteter han han hade följt länge.

Förutom dessa evenemang inbjöds Askary till tre TV-program CBC Extra, Nile Cultural TV och Nahdha TV för att berätta om boken och den nya världsordning den utgör.

Mötena och diskussionerna under denna vecka i Egypten visar att hela idén med den Nya sidenvägen och Världslandbron och möjligheterna att använda dem för utvecklingen av Egypten, Arabvärlden och Afrika, ses som möjligheten att rädda den egyptiska ekonomin, som lider enormt av konskvenserna av underkastelsen under den Transatlantiska ekonomiska systemet och dess institutioner Världsbanken och IMF. Till det har kommit den försämrade säkerhetsläget sedan Nato släppt lös de jihadistiska horderna i regionen. Folkets krav på reformer och förbättringar av levnadsförhållandena har drivit den egyptiske presidenten Abdel Fattah El Sisi och hans premiärminister att många gånger ta till krislösningar. När denna rapport skrevs var det en ny regeringsombildning på gång där åtta ministrar ersattes. Men de ledande kretsarnas tydliga visioner och deras och folkets motståndskraft och beslutsamhet att lösa krisen utgör ett stort hopp för denna nation och region.

Läs mer om och beställ den Arabiska Sidenvägsboken här http://www.larouche.se/node/4201

Här Husssein berätta om Egyptenresan på aktivistsamtalet: http://www.larouche.se/artikel/eap-s-aktivistsamtal-29-mars-2016