EAPTV: Veckorapport med Ulf Sandmark, 5 maj 2010


1. Den transatlantiska finanskollapsen: LaRouche gav hopp till diplomatmöte.
2. Sossar och folkpartister tvingar fascism på Grekland.
3. Sätt människor och produktion före betalning av obetalbara skulder: Sanera finanssystemet!