EAPTV: Varför räddningspaketen inte kan fungera


Om du inte automatiskt ser den svenska texten: Starta videon och gå till pilen längst ned till höger och få fram "CC". Klicka på "CC": "Turn on Captions".
Läs en sammanfattning på svenska