EAPTV: Nyårshälsning från Hussein Askary, 31 dec. 2009

Innehållet i Hussein Askarys nyårshälsning går att läsa i hans text Det nya årets enorma möjlighet!