EAP-möte i Stockholm

Möte på temat:

Tre steg mot överlevnad, eller ett mot avgrunden?

Inledningsanförande

Diskussion

Genomgång av tidningen


Läs tidningen här och bidrag gärna till dess spridning.