EAP hade rätt om finanskrisen, alla andra hade fel: Skydda människor och banker!

Nej till ny bankakut! Skydda människorna och fungerande banker genom statligt konkursingripande enligt Banklagskommittén

Den 25 juli förra året förklarade Lyndon LaRouche att det nuvarande finanssystemet just hade kraschat. En vecka senare bröt den så kallade "bolånekrisen" ut. Sedan dess har förlusterna som uppstod då, trots alla försök att dölja dem och ge lugnande besked, utlöst den ena paniken efter den andra när de kommit i dagen. Nu står det klart för alla att det inte är en bolånekris utan att det är hela kreditsystemet som kollapsar.

LaRouche vidtog genast åtgärder och föreslog en speciell lag för att skydda hus och hem och banker, som skulle förhindra massvräkningar av de husägare som inte kunde betala och samtidigt möjliggöra en rekonstruktion av bankerna.

I Sverige tog LaRoucherörelsen - EAP initiativ i augusti och kontaktade svenska riksdagsledamöter, speciellt i finansutskottet, för att få dem att börja förbereda Sverige för en finans- och bankkris. EAP krävde att riksdag och regering skulle genomföra ett motsvarande svenskt förslag om att skydda människor och fungerande banker genom ett statligt konkursingripande. Förslaget, som är motsatsen till en bankakut, finns färdigutrett och klart till hands sedan år 2000 genom Banklagskommitténs utredning.

De flesta riksdagsledamöter förnekade att det var någon större kris för Sverige och definitivt var det ingen kris för svenska banker. EAP, trots tjurskalligheten i Sverige politiska elit, fortsatte sedan augusti att informera om krisen och mobilisera medborgare om lösningen genom tiotusentals flygblad och pamfletter. (Se kronologin nedan.)

Nu kan alla se att EAP hade rätt och alla andra hade fel. Nu pågår just det panikartade letande efter krislösningar, som gör att staten och skattebetalarna riskerar att återigen tvingas täppa igen de idag ännu större svarta hålen i finanssystemet med en ny bankakut.

Hade man lyssnat tidigare på EAP hade man varit bättre förberedd. Men det är fortfarande inte för sent att skydda människor och se till att bankerna börjar fungera igen för betalningar och kreditgivning för företag och bostäder.

LaRouches förslag, Homeowners and Bank Protection Act, har sedan augusti 2007 debatterats över hela USA, där många kommuners ekonomier hotas av kollaps som följd av massvräkningarna. Lagförslaget har fått stöd i många städers motsvarighet till kommunalfullmäktige liksom i flera delstatsförsamlingar. Även i presidentvalskampanjen diskuteras förslaget sedan Hillary Clinton krävt att vräkningarna skall stoppas. I Italien stöder den förre finansministern Giulio Tremonti LaRouches förslag om ett nytt Bretton Woods för att stabilisera dollarn och valutasystemet.

I ett uttalande den 17 mars presenterade LaRouche tre steg för att undvika ett sammanbrott av civilisationen liknande digerdöden efter de italienska bankhusens kollaps på 1300-talet. För Sverige gäller punkt 3 direkt, men för punkterna 1-2 krävs de specifika svenska lösningar som Banklagskommittén redan utarbetat.

Lyndon LaRouche: Ragnarök är här! Tre steg mot överlevnad

Kronologi
Detta sade EAP, och endast EAP, om krisen:

25 augusti 2007
Rusta Sverige för nästa bankkris!
(nytryck; originaldatum: 5 april 2001)

16 oktober 2007
Bolånekrisen är bara början - förbered Sverige för en total finanskollaps

5 november 2007
Vad du behöver veta för att agera i bolåne- och bankkrisen: LaRouches förslag fortsätter vinna framgångar i USA

12 januari 2008
Gör 2008 till ett år av fred och ekonomisk utveckling

1 februari 2008
I stället för finansbubblor: Sverige måste bygga kärnkraft och magnettåg!
(som flygblad här)

7 mars 2008
EAP:s kampanjtidning för massutdelning