Sverige kan som suverän nation ...

... använda Saab för infrastruktur- utveckling!

Företaget Saab, fabriken i Trollhättan och samhället runt omkring har räddats från demontering för en stund! Bra, men trots de goda nyheterna måste EAP flagga upp en varning! Detta är en kortsiktig lösning för biltillverkaren Saab. Hela världen befinner sig fortfarande i en ekonomisk sammanbrottskris. Det betyder att försäljning av bilar, speciellt lyxbilar, kommer att fortsätta att kollapsa. De nya ägarna, som framför allt vill tjäna pengar, kommer att skära ner och sälja företaget i bitar, som alla riskkapitalister gör. Saabs existens kommer att återigen hotas.

Med den ekonomiska självmordspolitik som regeringen Rein­feldt och de andra EU-regeringarna har slagit in på, utan stora satsningar på nationella projekt för infrastruktur, industri och kärnkraft, kommer alla industrier och samhällen att hotas.

EAP:s lösning är en ny, rättvis ekonomisk världsordning och LaRoucheplanen för en "Fyrmaktsöverenskommelse" (se sid. 2-3). LaRoucheplanen kommer, om regeringen, riksdagen och svenska befolkningen lyssnar på EAP, att ge Saab möjlighet att ställa om från bilproduktion till säkrare och värdefullare tillverkning av maskiner och utrustning för ett nationellt och skandinaviskt magnettågsnät med nya broar och tunnlar, nya generationer av kärnkraftverk, rymdsatsningar m.m. Om regeringen slutar med att pumpa pengar till bankerna och finansspekulanterna och i stället årligen skapar tusen miljarder i statliga krediter för denna typ av investeringar, kommer vi att försvara vår industriella kapacitet de kommande 50 åren och därmed aktivt kunna bidra till utvecklingen på andra håll i världen. Detta bör vara Sveriges gåva till den nya världsordningen och de kommande generationerna.

... skicka traktorer, inte pansarvagnar, till Afghanistan

Det finns ingen anledning för Sverige att gå djupare in i den brittiska fällan i Afghanistan. De upptrappade militära angreppen mot de svenska trupperna bör inte mötas med ytterligare pansarvagnar och soldater, utan med traktorer för återuppbyggnad. Det är det enda sättet att bemöta den fiende som den svenska militära och politiska ledningen saknar förmåga att se, nämligen det brittiska imperiet och dess knarkkungar i Afghanistan.

Afghanistan kan bara stabiliseras genom ett engagemang av de asiatiska stormakterna Kina, Indien och Ryssland som i samarbete med grannländerna, framför allt Iran, stoppar den brittiskstyrda opiumsmugglingen och bidrar till utveckling av bevattning, transporter, energi och jordbruk i stor skala. Om Sverige inte bidrar till detta kastar vi, tyvärr, bort tiden och våra unga soldaters liv.

Med svenska traktorer och andra byggmaskiner skulle svenskt bistånd kunna bidra till utvecklingen av de vattensystem och annan infrastruktur som skulle göra det möjligt för den afghanska centralregeringen att ena landet runt ett ekonomiskt återuppbyggnadsprogram stött av USA, Ryssland, Kina och Indien, som omintetgör den brittiska taktiken att söndra och härska.

... låta Afrikas utveckling skapa välfärd i Sverige

Jätteordern på 1 000 lastbilar som Volvo Lastvagnar fick i år kom ur det enorma sug som håller på att utvecklas runt Fyrmaktsdynamiken, som LaRouche pekar på som Europas enda hopp om att ta sig ur sin nuvarande existenskris.

Ordern till Volvo Lastvagnar kom från ett enda cementföretag, Midrock Derba Cement i Etiopien, som dessutom säger sig vilja köpa totalt 2 500 lastbilar. Detta är mer än hälften av vad Volvo Lastvagnar sålde i hela Afrika (4 178) rekord­året 2008.

Hur kan det komma sig att Sverige nu sätts i arbete med att leverera massor med maskiner till ett av de fattigaste länderna i världen? Jo, enkelt: Kina och Etiopien har kommit överens om att utveckla Etiopiens vattenkraftspotential. I september 2009 var den totala kapaciteten 860 MW. Etiopiens nationella elbolag planerar att på tio år öka kapaciteten med 17 gånger till 15 000 MW. För att klara detta har Etiopien kontrakt med tre kinesiska byggföretag, Hydrochina, Sinohydro och CGGC, som skall bygga nio stora vattenkraftsprojekt omfattande åtminstone tolv dammar, allt finansierat av kinesiska statliga exportkrediter.

Cementföretaget Midrock är på väg att öppna en helt ny cementfabrik och inleda kalkbrytning i ett jordbruksområde 70 km sydväst om huvudstaden Addis Abeba. Fabriken skall fördubbla Etiopiens cementproduktion.

Av dammarna i det gigantiska Gilgel-Gibe-projektet har Gibe I (184 MW) och Gibe II (420 MW) tagits i bruk. Gibe III blir Afrikas största vattenkraftverk med en effekt på 1 840 MW och skall vara klart 2013. Därefter följer Gibe IV med kapacitet på 1 472 MW och Gibe V på 560 MW. Enbart detta projekt motsvarar alltså fyra stora kärnkraftverk.

Det är klart att det behövs cement, lastbilar och tusentals ton utrustning för denna utveckling. Det är EAP:s politik att dra in USA och Sverige i Fyrmaktssamarbetet och alla dess projekt runt om i världen, för att sätta vår maskinproduktionen i fullt arbete och successivt ersätta den av spekulationsbubblor skapade efterfrågan på dyra konsumtionsvaror.

... bygga nya svenska kärnkraftverk

Använd segern över klimatbluffen och folkmordspolitiken på Köpenhamnsmötet till att börja utveckla ny svensk kärnkraft. 1968-revolten och det gröna paradigmskiftet berövade Sverige en stor exportindustri.

Nu måste den förlorade kompetensen återerövras genom att Sverige går direkt till utveckling av den fjärde generationens kärnkraft och isotopekonomin.

Nu skall det inte bara handla om att koka vatten för kraftproduktion utan kärnkraften skall göras till en arbetshäst för att ta fram processvärme på 700-1 000 °C; för att lösa färskvattenkrisen genom avsaltning av havsvatten; för att utvidga råvaruresurser genom att ta i bruk de enorma lågvärdiga råvaru­reserverna för pappersindustri, kemi, gas och olja; och för att börja massproducera nya råmaterial bland de första användbara isotoperna (det finns 60 000 isotoper att börja arbeta med).

---