Dra benen efter sig framför Hitler

Med anledning av vår storoffensiv mot Obama-administrationens föreslagna nazistiska sjukvårdsreformer delar LaRouches ungdomsrörelse och LaRouche PAC ut detta uttalande av Lyndon LaRouche i form av flygblad i hela USA:

Under de senaste dagarna har president Obama låtit förkunna sin avsikt att sätta en sjukvårdspolitik i verket, som i praktiken är en kalkerad kopia av Adolf Hitlers ökända proklamation från september 1939 på temat "liv inte värda att leva". Detta president Obamas yttrande är det mest extrema steget i riktningen Hitler-lik fascistisk diktatur vi hittills hört från honom, men de som följt Obamas politik, sedan hans möte med drottning Elizabeth II och hennes folkmordiske gemål prins Philip, ser nog Obamas offentliga eko av Adolf Hitlers ökända ord fullständigt i enlighet med den riktning jag varnade för den 11 och 28 april i mina båda internationella internetkonferenser.

Dessa president Obamas ord är inte enbart tankemissfoster från hans egen personliga idiosynkrasi. Det är "betéendeekonomerna" runt Peter Orszags politik, riktningen i den tjuvaktige Larry Summers' ekonomiska politik och från bröderna Rahm och Ezekiel Emanuel.

Om vi tar presidenten på orden, så har han personligen gått över gränsen till att nu presentera sig själv som ett eko av Adolf Hitlers värsta sida. Bör jag tro på att han faktiskt menar de ord han yttrat inför offentligheten? Jag hyser djupt förakt mot varje fördömd dåre som inte inser, att vad president Obama än har sagt, så menar hans närmaste grupp rådgivare, som Summers, Orszag och Rahm & Ezekiel Emanuel, vartenda ord som Obama i detta fallet uttalat. De har stakat ut allt för den politik efter vilken Obama-administrationen redan handlar. Obamas ord är inte bara ord; de är innehållet i den politik som kommer till uttryck i dessa så kallade rådgivares handlingar.

Inbilla dig ingenting vad gäller våra medborgare. Revolten mot Obamas riktning växer i ökande takt ute i stugorna och bakom lykta dörrar där potenta politiska kretsar träffas. Endast idioter, kryp och fegisar bland oss vägrar ta mina varningar på allvar. Fler och fler militärveteraner för det sinnesfriskas och meningsfullas sak har inte bara känt igen Adolf Hitlers röst från september 1939 i president Obamas ord; vissa kommer även mycket väl ihåg vad de orden innebar under åren 1939-1945.

Det kommer inte att dröja länge innan dessa ondskefulla ord från president Obamas mun kommer att frambringa en oåterkallelig effekt i samma riktning som Hitlers dylika ord en gång gjorde: såvida vi inte får president Obama att, inte bara mycket snart ta tillbaka vartenda ord, utan även göra sig av med de element i den egna administrationen, som Summers, Orszag osv, vilka alla i nuläget utgör snuskiga tassar och klor på Obamas personligen uttalade kopia av Adolf Hitlers folkmordspolitik.

Tiden är kommit, för de som har "dragit benen efter sig" framför Obama i den frågan, att antingen leva upp till eller också riva sina bedrägliga medlemskort hos den mänskliga rasen. Obama måste riva upp den i nuläget utstakade Hitler-lika "wealthy-care, not health-care"-politiken nu, inte bara i ord utan i handling.