Det nya årets enorma möjlighet!

(Se Hussein Askary berätta om detta i sin nyårshälsning på video här)

År 2009 lämnar oss idag med en smak av seger i munnen. Det öppnade dörren för att nästa år avgöra om mänskligheten totalt kan besegra det ruttna brittiska imperiets politik (läs: ofri handel, globalisering och fascistisk åtstramning) och skapa en ny rättvis världsordning baserad på respekt för alla nationers suveränitet, självständighet och rätt till ekonomisk utveckling.

Året 2009 då den globala uppvärmningsmyten frös inne!

Det har varit ett spännande år för världen och för LaRoucherörelsen, speciellt i slutet med segern i Köpenhamn mot klimatlögnen. EU:s ledare och USA:s president direktstyrda av brittiska regeringen och kungahuset försökte med den politiken förslava världen. Ett klimatavtal skulle tvinga nationer att avsäga sig sin självständighet och rätten till ekonomisk industriell utveckling under  en världsklimatdiktatur. Kina och Indien, med uppbackning från Brasilien och Sydafrika, stod upp för sina rättigheter mot de gamla koloniala makterna och knäckte Köpenhamnskonspirationen.

Samma Kina och Indien, plus Ryssland och ett friare USA, utgör kärnan för Lyndon LaRouches förslag för en ny världsekonomisk ordning baserad på ett kredit- och valutasystem stött av dessa nationer för finansiering av den omfattande Euroasiatiska/Afrikanska/Amerikanska landbron med infrastruktur och utvecklingskorridorer. Detta skulle hjälpa världen besegra fattigdom, svält och krig. Dessutom skulle människornas ögon öppnas mot framtiden och stjärnorna, när man blir av med den pessimistiska gröna ideologin med dess idéer om begränsade resurser och folkmordsintentioner. Världen behöver fler människor, fler välutbildade, kreativa och välmående människor.

Den nya världsordningen borde inte ha kommit som en överraskning till dig som läser vad vi i LaRoucherörelsen har rapporterat detta år. Till skillnad från allmänna massmedia och den politiska eliten som togs på sängen i Köpenhamn, har vi inte bara förutsett denna utveckling, utan spelat en nyckelroll i att skapa den. Lyndon LaRouches ständiga dialog med politiska ledare, ekonomer och vetenskapsmän i Ryssland, Kina och Indien har format denna nya allians intellektuellt, även när ledare från dessa nationer har tvekat om att det skulle komma i gång. De ekonomiska avtalen mellan Ryssland och Kina som undertecknades i mitten av oktober var det fysiska startskottet för denna nya ordning.

Detta kom bara några dagar efter Lyndon LaRouches dialog med Rysslands järnvägsminister Vladimir Jakunin på Rhodosforumet för Kulturernas dialog, men har varit i vardande under några år.

Faror lurar!

Men farorna lurar fortfarande för världen. Finanskrisen har bara förvärrats trots det nästan universala ropet, som upprepats av den svenska regeringen och media som papegojor, om "höstens gröna skott" och återhämtning av ekonomin. De gröna skotten frös och dog på grenen av hotande nationella konkurser i Grekland, Irland, Portugal, Spanien och sist men inte minst i det lilla brittiska bubbellandet Dubai. Hela EU och Eurosystemet är nu hotad till sin existens. Sedeltryckeriet till trots har den fysiska reala ekonomin i USA och Europa bara kollapsat mer och mer mot avgrunden. Hela industrier och samhällen, som Saab och Trollhättan, offras för att rädda några bankrutta banker och finansinstitutioner.

Finansoligarkin i London och Wall Street har tvingat den amerikanska senaten att godkänna den nazistiska sjukvårdspolitiken med nedskärningar i kostnaderna av vård för äldre och kroniskt sjuka. Det som är mer illa förebådande är inte bara att "dödspanelerna" (Den självständiga medicinska kommittén som skall bestämma vilka kategorier av sjuka som inte skall få medicin eller behandling) fick vara med i den sista versionen av lagen, utan att denna lag får inte upphävas av senaten eller kongressen i framtiden, ett tydligt brott mot den amerikanska konstitutionen. LaRouche förklarade att senatorer och kongressmän som stödjer denna lagstiftning gör sig skyldiga av landsförräderi och förtjänar befolkningens vrede. Under det nya året, kommer den folkliga revolten mot kongressen och Obama-administrationen som vi upplevde i höstas att bli ännu starkare. Det amerikanska folket har blivit fattigare, mer arbetslös och förlorar hoppet om framtiden.

President Barak Obama har blivit den amerikanska presidenten med den snabbast fallande populariteten genom tiderna. Många i USA och runtom i världen, som byggde stora drömmar på Obama, är nu båda besvikna och arga. Detta leder förhoppningsvis inte till ett våldsamma och kaotiska utbrott i befolkningen, men ingen kan längre kontrollera dynamiken som har varit på gång länge. Politiker och grupper som inte lyssnade på LaRouches och EAP:s varningar får nu betala priset för deras oduglighet och nästan kriminella likgiltighet.

Samtidigt, har President Obamas misslyckande i att få fredsprocessen igång i Mellanösten och nå en diplomatisk lösning för Irans kärnkraft program, öppnat möjligheten för brittisk geopolitisk manipulation och krigshot. Den politiska geometri skapad av det brittiska imperiet sedan Sykes-Picot-uppgörelsen under första världskriget, där man söndrar och härskar över krigande etniska och religiösa grupper och klaner, har fått ny kraft. Den högerextrema regeringen i Israel hotar nu igen att bomba Irans kärnkraftsanläggningar, kanske t.o.m. med atombomber. Detta skulle öppna dörren till helvetet på en global skala. Samtidigt skapar nya hot av terrorism från Afghanistan till Jemen och USA en psykologisk stämning i världen, där nya "preventiva krig" rättfärdigas. Det skulle ta oss tillbaka till Bushs/Blairs diktatursystem med krig, tortyr och berövandet av medborgerliga rättigheter. Godkännandet av Lissabonfördraget, som vi varnade för, gav EU makteliten de verktyg de behöver att styra med polisstatsmetoder över befolkningen i hela Europa.

Återigen kan LaRouches "fyrmakts"-konstellation av USA, Ryssland, Kina och Indien, spela en viktig roll i skapandet av fred i Sydvästasien. Med hjälp av Ryssland och Kina, som är Irans vänner, kan Irans regering och folk erbjudas hjälp att bevara och utveckla sitt civila kärnkraftsprogram, som de har all rätt till. Samtidigt skulle de varnas och mekanismer skapas för att förhindra utveckling av kärnvapen. Om vi kan visa Irans regering och opposition att de har vänner i Europa och USA, då kan vi undvika konfrontation. Att erbjuda "regimbyte" och så kallad "demokrati" till Iran skulle ge en fanatisk reaktion som ingen skulle kunna kontrollera. Vi måste visa tydligt, att vi inte är intresserade att lägga näsan i det iranska interna getingboet, utan att vi vill samarbeta som nationer som respekterar varandras vilja.

Detsamma gäller situationen i Afghanistan, där svenska trupper har dragits in i en oändlig konflikt. Samarbetet med Ryssand, Kina och Indien skulle ge de säkerhetsmässiga och ekonomiska utvecklingsgarantierna till det Afghaniska folket, som de annars saknar under den nuvarande nykoloniala situationen vilket gör att inte litar på någon främmande makt.

Stöd EAP i valet 2010!

År 2010 kommer LaRoucherörelsen i Sverige - EAP att delta i kommun- och riksdagsvalen. Vi sparkade igång kampanjen redan i oktober i år med vår pamflett "Här skapas jobben" med LaRoucheplanen, som en ledtråd åt alla andra partier och medborgare som är intresserade att rädda nationen och dess ekonomi och framtid. Vi är mycket tacksamma för alla medlemmar och vänner som har stött oss politiskt och ekonomiskt. Vi säger tack! Men var beredd på mer ”action”. För de, som har tittat på oss i smyg och tyckt om det vi säger och gör, vill jag säga: Kom ut ur garderoben! Det monster, ni har varit rädda för, är försvagat och bankrutt. Globaliseringsimperiet och världsdiktaturen har fått en fot i graven. Hjälp oss att knuffa det ner i den! Se till att det blir ett lyckligt slut på nästa år med!

Jag vill ta tillfället i akt för att tacka våra aktiva medlemmar, både unga och gamla, som fortsätter kämpa outtröttligt mot nya segrar!

Gott Nytt År

önskar

Hussein Askary

Ordförande,

LaRoucherörelsen i Sverige - EAP

Nyårsafton 2009

***