EAPTV: Det extraterrestriska imperativet - Första delen