Den stora gåtan

Fredag den 29 juni 2012
Till de ledande institutionerna för den transatlantiska regionens regeringar:

För tillfället uttalar sig var och en av den transatlantiska världens främsta nationella regeringar och deras ledande finansiella institutioner, särskilt USA:s, Storbritanniens och Frankrikes, för att man omedelbart måste rädda vad de hävdar är sina respektive länders obetalbara nationella skulder och hopplöst bankrutta privata bank och med dem sammanhängande finanssystem, och ändå tolererar de inte den enda möjligheten för dessa länder att undgå en nästan omedelbar upplösning, nämligen ett amerikanskt initiativ att omedelbart införa Glass-Steagall för att rädda finanssystemet för de avgörande regionerna på planeten.

Ändå kräver samma finansinstitutioner och regeringar, som inte kan rädda sina finanssystem för sina respektive länder och viktiga privata institutioner, åtgärder som skulle spränga sönder de viktigaste finans- och regeringsinstitutionerna på sina respektive delar av planeten, och förbjuder de enda aktioner som skulle kunna förhindra en praktiskt taget omedelbar kedjekollaps av de viktigaste länderna i den transatlantiska regionen av världen.

Det enda som är säkert med ett sådant beteende från dessa regeringar och viktiga institutioner i denna transatlantiska region, är att de viktiga institutionerna måste vara kollektivt vansinniga, eller att en monstruös lögn finns bakom denna massmordiska galenskap som det nuvarande politiken med räddningspaket utgör.

Den övriga befolkningen är avsiktligt på väg att bli offer för en massmordspolitik vida överstigande den som den besegrade naziregimen anklagas för.

Eller så är de viktigaste institutionerna helt enkelt kliniskt sinnesjuka och måste omedelbart avlägsnas från makten i så fall.

Bakgrund:
Jättepaket från USA till Eurobanker förbereds

26 juni 2012 (EIRNS) -- Källor i amerikanska Kongressen bekräftar att finansminister Timothy Geithner och chefen för Federal Reserve Ben Bernanke kräver att Kongressen förbereder krislagar för ytterligare ett gigantiskt räddningspaket för att hjälpa det hopplöst bankrutta transatlatiska finanssystemet. Under den senaste veckan har de två i all hemlighet haft möten med ledande demokrater och republikaner i Kongressen. De kräver att man utfärdar nya räddningspaket som är ännu större än efter kollapsen 2008.

Enligt flera källor i Kongressen har Geithner och Bernanke lovat att de skall göra allt i sin makt för att översvämma europeiska banker med pengar i form av räddningspaket genom Federal Reserve, men de medger öppet, att det kanske är omöjligt och att de därför behöver kongressens hjälp. De varnar för att om krisen slår till, så måste lagförslagen redan vara på plats i förväg, därför att storleken på krisen och hastigheten den utvecklar sig med, kan komma att kräva extraordinära ingripanden för att "rädda systemet".

Samma dag fördömde Lyndon LaRouche de tvås, Geithners och Bernankes, aktiviteter som "närmast förräderi".
- Det nuvarande transatlantiska finanssystemet kan inte räddas, varnar LaRouche. Den enda möjligheten är att genast införa Franklin Roosevelts ursprungliga bankdelningslag Glass-Steagall. Det måste ske nu!
LaRouche varnar för att hela de europeiska finanssystemet kommer att explodera.
- Antingen kommer Tyskland att hålla stånd och vägra ge upp den sista resten av nationell självständighet, eller så kommer Europa gå in i ett hyperinflationärt sammanbrott. Allt hänger på Tyskland.

Den tyska kanslern är under press från en svärm av brittiska agenter - från Geithner och Bernanke till George Soros - för att acceptera att Tyskland betalar för att rädda hela eurosystemet.

- Realiteten är att spelskulderna från Europas ochWall Streets banker aldrig kan betalas. Den enda möjligheten är en kontrollerad avskrivning af tusentals miljarder dollar av spelskulder genom införandet av Glass-Steagall.

Den amerikanska kongressledamoten Marcy Kaptur, demokrat från Ohio, har lagt in motionen H.R. 1489 för att återinföra Glass-Steagalll och motionen har nu 69 medmotionärer från båda partierna. Förra veckan avslöjade LaRouchePAC att den förre chefen för Federal Reserve Paul Volcker deltar i en motaktion mot Glass-Steagall åt Geithner och Bernanke. Volcker ringer personligen upp kongressledmöter för att försöka hindra dem att skriva på. Det Geithner och Bernanke försöker genomdriva är att en ännu större påse skattepengar används för att betala Wall Streets och Londons spelskulder. Enligt källor i Kongressen vill inte ens demokraten från Massachusetts Barney Frank ställa upp Geithers och Bernankes krav, som kan trigga igång en hyperinflation som slutgiltigt förstör förtroendet för den amerikanska statsskulden och dollarn.

Lyndon LaRouche upprepar att Glass-Steagall är enda möjligheten:
- Var och en som inte kämpar för Glass-Steagall nu, kommer att betraktaas som en förrädare mot mänskligheten. Det enda sättet att rädda sunda normala banker, är att stoppa räddningspaketen och gå tillbaka till Glass-Steagall. Om Glass-Steagall inte införs som lag nu, så riskerar vi att komma hamna i totalt kaos, när systemet bryter samman, sa LaRouche.