Den nya Sidenvägen öppnar ett nytt perspektiv för mänskligheten


av Helga Zepp-LaRouche
7 maj 2017

Det är inte sjyst mot befolkningen i Förbundsrepubliken Tyskland: en epokgörande förändring i positiv riktning pågår för fullt på det strategiska planet, men medborgarna i det här landet vet inte om det – på grund av en faktisk blockad från politikens och mediernas sida, som hindrar dem från att förstå vilka möjligheter som skulle öppnas för Tyskland.

Den kinesiske presidenten Xi Jinpings initiativ till den nya Sidenvägen, som i Kina kallas "Bältet & vägen", har utvecklat en fantastisk dynamik sedan det lanserades för drygt tre och ett halvt år sedan. Mer än hundra länder och internationella organisationer är nu involverade i det största infrastruktur- och byggnadsprogrammet någonsin i historien som blivit till en veritabel motor i världsekonomin. Den 14 och 15 maj går en stor konferens av stapeln i Peking, Belt & Road Forum, med 28 statsöverhuvuden, mer än 150 ledande personer från internationella organisationer och 1200 högt uppsatta företrädare för 110 nationer, för att konsolidera detta århundradets största projekt. Konferensen kommer att göra klart för hela världen att ett helt nytt värderingssystem har tagit form i världen, där enskilda staters eller grupper av staters geopolitiska intressen lämnat plats för ett samarbete mellan nationerna på en högre nivå, för mänsklighetens gemensamma intresse.

Kina har hittills slutit 130 bilaterala och regionala transportavtal, påbörjat byggandet av 356 internationella rutter för person- och godstrafik och öppnat 4200 direktflygförbindelser med 43 stater; 39 järnvägsrutter är nu i drift mellan Kina och Europa, varje dag avgår ett godståg från Chongqing med destination Europa, sex större transport- och utvecklingskorridorer är under uppbyggnad mellan Asien och Europa, liksom ett helt nytt järnvägsnät i Öst- och Centralafrika, och även den maritima Sidenvägen byggs ut för det 21:a århundradet. Och detta är bara början på ett initiativ som står öppet för varje land på jorden att delta i.

Världssamfundet är just nu uppdelat i de som har insett detta, och de som hyllar den gamla och förlegade idén om geopolitik. Medborgarna i Förbundsrepubliken har små chanser att förstå detta, eftersom politiker och medier undanhåller det viktiga som händer från dem och i stället matar dem med en ohälsosam brygd av fejknyheter, utelämnanden och irrelevanta avledningsteman.

USA inbjudet att delta på Belt & Road Forum

I det här sammanhanget är talet som den amerikanske utrikesministern Rex Tillerson höll till medarbetarna på hans departement av stor strategisk betydelse. Han bekräftade president Trumps vallöfte att USA inte kommer att föra några fler interventionskrig för att fälla regimer och driva igenom s.k. värderingar, och han betonade upprepade gånger att USA är i färd med att utforma sin relation med Kina för de kommande femtio åren, och att detta innebär en fantastisk möjlighet.

Den kinesiske ambassadören Cui Tiankai bjöd å sin sida in USA, i ett tal inför International Finance and Infrastructure Cooperation Forum i New York, att gå med i Sidenvägsinitiativet, som skulle öppna stora möjligheter för amerikanska företag. Cui uttryckte sin förhoppning att USA skulle ta tillfället i akt och delta på Belt & Road Forum i Peking den 14 och 15 maj. President Xi Jinping betonade vid sitt besök hos Trump i Florida att det finns tusen skäl att göra de amerikansk-kinesiska förbindelserna till en framgång, och inget enda att bryta dem.

Den kinesiska Global Times gjorde sig därefter lustig över en rad artiklar i amerikanska medier som hade målat upp en helt missvisande bild av relationen mellan statscheferna i USA och Kina. New York Times hade t.ex. som rubrik på en artikel Why Trump's Budding Bromance with Xi is Doomed och i en annan insinuerade man att Trump skulle vara en kinesisk agent. Medierna i USA hänger sig åt sarkasmer, skrev Global Times, men de är sedan länge omsprungna av verkligheten i den nya eran.

Man får faktiskt intrycket att det hör till klädkoden på mainstream-mediernas redaktioner att bära konkava glasögon.

Ser möjligheterna med Sidenvägsinitiativet

Till skillnad från Tyskland har Japan definitivt sett möjligheterna som ligger i ett samarbete med Sidenvägsinitiativet. Man skickar flera högt uppsatta personer till Belt & Road Forum , däribland Toshihiro Nikai, generalsekreterare i det regerande liberal-demokratiska partiet LDP, känd för sin pro-kinesiska hållning och nummer två i partiet efter Shinzo Abe, liksom den japanske handelsministern Hiroshige Seko och ordföranden för den japanska näringslivsorganisationen, Sadayuki Sakakibara. Japan News kommenterade att premiärminister Abe vill försäkra sig om en förbättring av relationerna genom Nikais deltagande på mötet.

Men även på vissa håll i Europa och t.o.m. i flera EU-länder har man insett Sidenvägsinitiativets epokgörande betydelse väsentligt mycket bättre än i Berlin. Tjeckiens president Milos Zeman kommer som enda EU-statschef att delta på mötet i Peking, vilket den f.d. utrikesministern Jan Kohout kommenterade med konstaterandet att det nya Sidenvägsprojektet är en "kommersiell och politisk motorväg till Kina" och skapar möjligheter för decennier framöver. Även Schweiz som icke-EU-medlem kommer att företrädas i Peking av sin president, Doris Leuthard, och hela Schweiz ligger i startgroparna för att bli ett nav i det ekonomiska jätteprojektet. Ytterligare fem EU-länder skickar sina regeringschefer, däribland Italiens Paolo Gentiloni och Spaniens Mariano Rajoy. De övriga EU-länderna deltar antingen inte alls eller skickar ministrar, som t.ex. den tyska ekonomiministern Brigitte Zypries. [Från Sverige deltar infrastrukturminister Anna Johansson. Från Finland kommer
kommunikationsminister Anne Berner och från Danmark kommer en hög regeringstjänsteman från Transportministeriet.]

Till skillnad från i Tyskland uttalar sig företrädarna för Spanien, Portugal, Ungern, Serbien och Grekland entusiastiskt om möjligheterna som öppnas för deras länder med den nya Sidenvägen. Spaniens ambassadör i Kina, Manuel Valencia, hyllade t.ex. i Xinhua det lyckade samarbetet mellan spanska infrastrukturföretag och kinesiska företag i utbyggnaden av Panamakanalen, snabbtåget mellan Mekka och Media och uppförandet av det största raffinaderiet i Kuwait. Kanarieöarna kan fungera som ett "fredligt hangarfartyg" för näringsliv och handel och Spanien har rent generellt naturliga förutsättningar för att vara en länk mellan Europa och Asien, sa han.

Den portugisiske ekonomiministern Manuel Caldeira Cabral slog fast vid det första kinesisk-portugisiska ekonomiforumet att Portugal är helt inriktat på det kinesiska Bältet & vägen-projektet, vars strategi man helt och hållet delar. Portugal ser sig som ett nyckelland, som kan vara lika mycket en bro mellan Europa och Asien som en inkörsport till Europa. Den ungerske utrikesministern Peter Szijjarto betonade att världspolitiken och världsekonomin håller på att stöpas om i grunden, och att Kinas roll är viktig även för framtiden för Europa, som bara har att vinna på det nya Sidenvägsprojektet. Listan med uttalanden i den riktningen kan utökas med företrädare för ett antal ytterligare länder.

Om man dessutom betänker att förhållandet mellan presidenterna Trump och Putin och utrikesministrarna Lavrov och Tillerson trots det amerikanska militära angreppet mot den syriska flygbasen återigen är inställt på samarbete, vilket bl.a. kan ses i överenskommelsen om deeskalationszoner i Syrien och att USA skickade en statssekreterare till Syriensamtalen i Astana, då står det klart att det finns en chans till samarbete mellan USA, Ryssland och Kina, något som uppenbarligen är avgörande för världsfredens bevarande och möjligheten att finna lösningar för många krishärdar.

Geopolitik eller win-win-samarbete

Den hållning som förbundskansler Merkel har intagit, t.ex. ifråga om Ukrainakrisen när hon träffade Putin i Moskva eller de fortsatta sanktionerna, eller EU:s och Schäubles brutala åtstramningspolitik mot Grekland, sticker däremot ut på ett mycket negativt sätt. Den tyska regeringens klart reserverade hållning till den nya Sidenvägen, tvärtemot alla ekonomiska intressen och befolkningens bästa, är väl ett uttryck för det faktum att man i Berlin och Bryssel inte vill skilja sig från det geopolitiska synsättet, att EU som regional supermakt med globala ambitioner måste försvara sig mot Kina, Ryssland och USA.

Om detta skrev Xinhua i början av maj att "västvärlden, som hyllar konkurrens, har svårt att förstå det kinesiska synsättet, som är inriktat på harmoni och stabilitet". Kina eftersträvar ingen "global ledarroll" med Bältet & Vägen-initiativet, utan det uppstod som en reaktion på finanskrisen 2008, "som världsekonomin fortfarande inte har hämtat sig från". Vidare är initiativet "ingen elitklubb för västländer, utan är framför allt till för utvecklingsländerna. Det är en krets av vänner, med representanter för mer än hundra länder. ... Västländerna borde inta en mer fördomsfri hållning till Bältet & Vägen-initiativet som föreslås av Kina, ett land djupt influerat av en filosofi inriktad på att hitta det som förenar samtidigt som skillnader bevaras."

Mindre diplomatiskt uttryckt: De länder som håller fast vid geopolitiken och blundar för det nya paradigmet med ett win-win-samarbete, riskerar att framstå i historien som de som försökte blockera det enda strategiska initiativet som kan producera en lösning på mänsklighetens mest trängande problem, och marginaliseras.

Läs mer om Sveriges deltagande i Nya Sidenvägskonferensen här: http://www.larouche.se/artikel/sverige-deltar-i-sidenvagskonferensen-i-kina

Se och läs Helga Zepp LaRouches tal den 4 maj till en rad konferenser i Iberoamerika där hon går igenom det strategiska läget inför Nyasidenvägskonferensen i Beijing nästa söndag: https://larouchepac.com/20170505/future-ibero-america-lies-new-silk-road

Lyndon och Helga LaRouches livslånga vision håller på att förverkligas med Nya Sidenvägen. Se: https://larouchepac.com/20170505/visionaries-are-proving-right-after-all