Deklaration: Hindra Ukraina bli aggressiv, diktatorisk nynazistisk stat!


På Schillerinstitutets jubileumskonferens "Mänskligheten är den enda kreativa arten" antogs den 19.10 följande deklaration angående läget i Ukraina:

"Vi, konferensdeltagare från olika länder på fem kontinenter, samlades här i Tyskland med syfte att utarbeta konstruktiva förslag för världsekonomins utveckling, tryggandet av den nationella suveräniteten, skydd av mänskliga rättigheter och en ständig förbättring av välståndet för planetens alla människor.

Det finns dock hot mot freden och stabiliteten genom företrädesvis iscensatta väpnade konflikter och sanktionsåtgärder. Särskilt oroade är vi över de tragiska händelserna i Ukraina.

Den väpnade kuppen, det faktum att oförblommerade nazister vunnit maktpositioner, inbördeskriget, där en broder dödar sin broder, russofobin, det politiska förtrycket, den ekonomiska kollapsen och förstörelsen av livsviktig infrastruktur i sydöstra Ukraina är obestridliga fakta om det rådande läget i Ukraina.

Dessutom artar sig den politiska processen så att Ukraina kan bli en brandhärd ur vilken ett tredje världskrig bryter ut.

Faran ligger i det faktum att Ukraina som stat inte längre efterlever de skyldigheter de enligt folkrättens ramar och föreskrifter har att uppfylla. Ukrainska myndigheter tillsammans med kollaboratörer till Ukrainska nationalisters organisation och Ukrainska motståndsarmén återupplivar nazisternas ideologi och symboler, stöder nazistiska partiers och rörelsers verksamhet och tillåter våldsamma sammankomster av nynazister i hela Ukraina i strid med FN-stadgan, Konventionen om mänskliga rättigheter, Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, Europakonventionen, Nürnbergkriterierna och Nürnbergprocessens utslag liksom ett flertal konventioner som förbjuder diskriminering på nationella, religiösa, politiska och etniska grunder.

Vi konferensdeltagare står för fred, frihet och länders och folks utveckling och är övertygade om att FN, OSCE, Europarådet, Europaparlamentet, människorättsorganisationer och civila grupperingar i alla länder måste gå samman och gemensamt förhindra att Ukraina blir en aggressiv, diktatorisk nynazistisk stat.

Låt oss gå samman för att rädda mänskligheten!

På Schillerinstitutets jubileumskonferens rapporterade den ukrainska partiledaren och ekonomen Natalia Vitrenko om hur läget i Ukraina är sett innifrån med dramatiska bilder från den nazistiska uppsvinget, som hotar världsfreden. Läs talet på engelska här eller hör det på ryska (senare på andra språk) här: http://newparadigm.schillerinstitute.com/media/a-constructive-alternative-to-the-existing-world-order-and-stability-in-ukraine-pathway-to-saving-mankind/

Läs om jubileumskonferensen och den andra deklaration som antogs här: http://www.larouche.se/artikel/schillerinstitutets-holl-jubileumskonferens-i-frankfurt-den-18-19-10

Läs om vilka som talade på konferensen här http://www.larouche.se/artikel/talarna-pa-schillerinstitutets-jubileumskonferens

Se hela konferensen här: http://newparadigm.schillerinstitute.com/30th-anniversary-conference-%E2%80%A2-frankfurt-germany-%E2%80%A2-october-18th-2014-3/