Davos löper amok

"Om man ska tro på rapporterna från Davos i dagens London Telegraph, och jag kan inte garantera att man bör tro på dem, så verkar det som om Davos-konferensen, som inte har något relevant att göra, har valt att utnyttja tillfället för att bli alldeles galen."

Detta sedan Kinas Wen Jiao Bao talat försiktigt om krisens effekter på Kina och att man måste söka en balans mellan finansiell sektor och konsumtion, samtidigt som ryske premiärministern Putin talat om att ryska ekonomin har reserver att klara krisen och lovade hålla sig till de helt otillräckliga besluten från G-20 mötet i december. Dessutom kunde Benjamin Netanyahu, som leder i den israeliska valrörelsen, hävda att Irans eventuella kärnvapentillverkning är mycket viktigare än den ekonomiska krisen.

LaRouche fortsatte: "Kort sagt är hela de globala monetära-finansiella systemen, inklusive i Ryssland och Kina, redan hopplöst bankrutta, på randen till att störta ner i en global "ny mörk tid", till storleken mycket värre än vad som drabbade Europa under den "nya mörka tiden" i mitten av 1300-talet. Endast genom att låta världens ledande nationer gå in i en samverkande form av försvarstillstånd och omorganiseras under ett finansiellt konkursförfarande, kan hela Eurasien, i synnerhet, undvika ett praktiskt taget ögonblickligt ras in i en djup och lång, kedjereaktionsartad sammanbrottskris, där många av Eurasiens ledande nationer ofördröjligen skulle upphöra att existera."

"Om det bara finns ett uns av sanning i Telegraphs rapport i dag, så betyder det att de ledande deltagarna på denna konferens gripits av ett hänsynslöst, tanklöst, självförstörande raseri."

"Det är naturligtvis ett faktum att varje nation på denna planet de facto är bankrutt. Såvida inte åtgärder vidtas för att upprätta ett nödsystem med internationella handelskrediter under ett system med fasta växelkurser, kan världen inte räddas från att dyka ned i en generell sammanbrottskris, som skulle betyda att de flesta av nationerna på denna planet omedelbart störtdyker ned i en utdragen, djup och folkmordisk ny mörk tidsålder."

"Till exempel: I typexemplen Kina och Ryssland, skulle båda nationerna snabbt desintegrera om det transatlantiska samfundet med västra Europa och Nordamerika skulle kollapsa som fungerande marknader för exporterna från Kina och Ryssland. Detta betyder att såvida inte Västeuropas och Nordamerikas skuld- och kreditsystem fortsätter att fungera, är Kina och Ryssland, bland många andra länder, dömda till en folkmordisk störtdykning ned i en långvarig ny mörk tid. Eftersom finanssystemen i Nordamerika och Europa är bankrutta, är det endast skapandet av nya krediter genom en omorganisering under ett konkursförfarande av de nuvarande skulderna som kan ombesörja de kreditbaserade marknader på vilka många nationers, däribland Rysslands och Kinas, fortsatta existens nu förtvivlat beror."

"Oavsett om Telegraphs rapporter är falska, sanna eller bara överdrivna, så kvarstår det faktum att det är hög tid för personer på vissa höga poster att lugnt åter ta sina sinnen i bruk, medan de fortfarande har några nationer kvar att försvara", slutade LaRouche.