Dagliga videor vapen mot brittisk krigshets

Den amerikanska tidskriften EIR har börjat göra dagliga videor på 1-2 minuter enbart inriktade på att avslöja den roll britterna spelar för att både sabotera varje form av samarbete mellan USA, Ryssland och Kina, och för att använda varje upptänklig lögn för att manipulera USA in i ett krig med Ryssland och Kina - ett krig som omedelbart skulle göra slut på all känd  civilisation. Alla uppmanas att prenumerera på denna dagliga Youtubevideo på EIR:s Youtubesite:

https://www.youtube.com/channel/UCQJe_Wd7vFqKJXfJWov9xmg?sub_confirmation=1

Video nr 1: The New British Coup in the USA ( https://www.youtube.com/watch?v=389jGAsCJBE )
Video nr 2: British Press Push War on North Korea ( https://www.youtube.com/watch?v=dmZ2MciWIiY )
Video nr 3: Brits: Aggressive war is LEGAL (when we do it!) ( https://www.youtube.com/watch?v=pS74q_bcV4w )

Tidskriften Executive Intelligence Review har sin hemsida på www.larouchepub.com

In English:

{EIR} has now commenced a daily, short (1-2 minutes) video on the EIR YouTube channel, dedicated entirely to exposing the direct British role in both subverting any cooperation between the U.S., Russia and China, and using every conceivable lie to manipulate the U.S. into a war against Russia and China -- a war which could immediately end civilization as we know it. We encourage everyone to subscribe to this daily video.

https://www.youtube.com/channel/UCQJe_Wd7vFqKJXfJWov9xmg?sub_confirmation=1

Video nr 1: The New British Coup in the USA ( https://www.youtube.com/watch?v=389jGAsCJBE )
Video nr 2: British Press Push War on North Korea ( https://www.youtube.com/watch?v=dmZ2MciWIiY )
Video nr 3: Brits: Aggressive war is LEGAL (when we do it!) ( https://www.youtube.com/watch?v=pS74q_bcV4w )