Cheminade kvalificerade sig för presidentvalet

Den 8 mars var en hemsk dag för oligarkin, när Jacques Cheminade, som leder LaRoucherörelsen i Frankrike, tillkännagav att han hade samlat in mer än 500 stödunderskrifter från folkvalda för sin presidentkandidatur. Den 19 mars kommer konstitutionsdomstolen att meddela vilka presidentkandidater som kvalificerat sig på detta sätt och kan delta i presidentvalet. Från och med den dagen skall alla presidentkandidater behandlas likvärdigt av medierna och valmyndigheten skall ombesörja att deras valprogram skickas ut till alla väljare. Den första valomgången hålls den 22 april.

Några minuter efter tillkännagivandet gick den stora franska nyhetsbyrån AFP ut med ett första nyhetstelegram och strax efter ännu ett, utökat med material från Cheminades egen kampanjorganisation, ”Cheminade 2012”. Båda AFP-telegrammen publicerades snabbt på de stora tidningarnas internetsidor: Nouvel Observateur, Le Point, Libération, Ouest France, La Croix, FranceTV.fr, 20Minutes osv. När Cheminade dagen efter anlände till konstitutionsdomstolen för att lämna in ännu fler stödunderskrifter, möttes han av en skog av mikrofoner och kameror, vilket ledde till en ny våg av uppmärksamhet i medierna. Cheminade har hittills 585 stöd-underskrifter, vilket är en sensation eftersom andra, mer kända politiker inte lyckats få så stort stöd.

Intressant är vad Liberation valde att publicera från det första AFP-telegrammet: "Jacques Cheminade, som vill bygga en allians över Eurasien och Stilla havet för att skrota Londons Citys och Wall Streets imperium, lyckades uppnå kravet på att få 500 stödunderskrifter från folkvalda så att han kan delta i presidentvalet och kommer att lämna sina senaste underskrifter på torsdagsmorgonen kl 10:30 till konstitutionsdomstolen." När Cheminade anlände möttes han av en skog av mikrofoner och kameror.

Le Point citerade utförligt från det långa AFP-telegrammet: ”I en uppföljning av sin presidentvalskampanj 1995, där han angrep den ’finansiella cancern’ och talade om den kris som rullas upp idag, kommer han att agitera för sin vision av ’en värld utan City och Wall Street’, säger hans kampanjchef Cristophe Paquien”. Cheminade ”föreslår ’ett skifte i det finansiella systemet’ ... Enligt Cheminade kan den av högern genomdrivna och av vänstern förespråkade åtstramningspolitiken bara föra Frankrike till det läge Grekland befinner sig i idag.” Cheminade ”förespråkar ’användning av statliga produktiva krediter som under de ’trettio lysande åren’ [återuppbyggnaden efter andra världskriget] för att återuppbygga vår ekonomi genom att finansiera stora infrastrukturprojekt, grundforskning, offentlig service och kvalificerade arbeten.”

Cheminade föreslår också en sträng åtskillnad mellan vanliga affärsbanker och finansbolag samt ”en återgång till nationella valutor, med euron endast kvar som en referensvaluta för stora projekt mellan länder.” Den 7 mars hade också France-Soir lagt upp en längre videointervju med Cheminade på sin hemsida. Efter de rituella frågorna om ”hur han kunde få ihop sina stödunderskrifter”, frågade tidningen vad hans första åtgärder skulle vara om han valdes till president. Cheminade sa:

– Den första åtgärden skulle vara att skilja ut finansbolagsdelen från affärsbankerna för att låsa upp finansieringen av ekonomin. Finansbolagen skulle förlora pengar – synd om dem. Staten skulle stödja affärs- och sparbankerna för att säkerställa deras funktion att finansiera ekonomisk verksamhet. Det är ett första steg men inte tillräckligt.

– Sedan måste vi gå tillbaka till tanken på statliga krediter, genom att gå tillbaka till tanken på ett nationalbankssystem för att finansiera ekonomisk verksamhet. I Europa idag översvämmar Europeiska centralbanken bankerna med cash, 489 miljarder euro i december, och i februari 528 miljarder euro. Alla dessa pengar skapas för att rädda bankerna, men inte för att utveckla ekonomin. Bankerna sätter omedelbart in denna cash i kortsiktiga investeringar som får deras bokföring att se bra ut, men använder den inte för investeringar i ekonomin.

Och vad skall pengarna investeras i, frågade då France-Soir.

- – Som jag ser det är energisektorn en prioritet, genom kärnkraftsutveckling med nya modeller av reaktorer, och reaktorer för kärnfusion i stället för dagens fission. En statlig kreditpolitik skulle också göra det möjligt för oss att föra en verklig välfärdspolitik. Vi skulle t.ex. kunna bygga 150.000 till 200.000 allmännyttiga bostäder per år. Vi skulle också kunna ha en utbildningspolitik värd namnet utan att avskeda lärare, och göra det möjligt för ungdomar att få en ersättning på 450 euro, införa ett standardavtal för arbete, etc. Men för att åstadkomma allt detta, måste det finansiella baklåset brytas, sa presidentkandidaten Jacques Cheminade.

Report on the Cheminade 2012 Presidential Campaign
Christine Bierre, som för närvarande är ordförande för partiet Solidarité et Progrès, berättade på Schillerinstitutets konferens i Berlin om framgångarna för Jacques Cheminades presidentvalskampanj. Hon visade även en kortfilm om Cheminades varningar om finanskrisen och kamp mot finansoligarkin 1995-2012. Denna kortfilm ingår i videon nedan. (Gå till 6:47 i slutet av Christine Bierres rapport från Cheminades kampanj, filmen är på 3 minuter 43 sek).

Cheminades kampanj kan bli avgörande för mänsklighetens överlevnad. Hjälp till och sprid nyheterna från kampanjen där du kommer åt. Använd våra nyheter på svenska eller från presidentvalkampanjens hemsida: http://www.cheminade2012.fr/ eller larouchepac.com!