Bygg upp världen igen: Helga Zepp-LaRouche intervjuad på LPAC-TV

Vad skulle det betyda för Europa och resten av världen om USA redan i oktober, som Lyndon LaRouche har krävt, börjar förverkliga NAWAPA, det största biosfärinfrastrukturprojektet i människans historia?

Den frågan fick Helga Zepp-LaRouche, som leder EAP:s tyska systerparti BüSo, när hon intervjuades av LaRouchePAC. Intervjun sattes upp på LaRouchePAC:s hemsida den 28 augusti.

Hon sa, att om USA skulle börja bygga NAWAPA, så skulle det vara den starkast tänkbara signalen om att det finns hopp för civilisationen:

- Om USA verkligen skulle säga: "Vi har Franklin D. Roosevelt, TVA, New Deal som vår förebild", och börjar bygga NAWAPA, då skulle det vara så uppeldande, så inspirerande. Det skulle öppna dörrarna för många projekt, framför allt för LaRoucherörelsens plan från 1989 på att göra den "produktiva triangeln" i centrala Västeuropa till motorn för Östeuropas industriella utveckling.

Zepp-LaRouche berättade om hur hennes arbete med planerna för den "produktiva triangeln" hade utvecklats till en global infrastrukturplan som sedan utkristalliserades som den Eurasiska landbron, efter Sovjetunionens fall 1991.

Hon gav en målande beskrivning av hur politiska krafter i Indien, Kina, Ryssland och Afrika, som samarbetar med LaRoucherörelsen, ser på LaRouches tankar kring NAWAPA, och vill genomföra liknande projekt i sina egna regioner. Det kan gälla omdirigering av sibiriska floder till att fylla på Aralsjön i stället för att tömma sitt vatten i Ishavet, eller en utvidgning av Tchadsjön i Afrika så att man kan odla upp den sydligaste delen av Sahara.

Antingen genomförs NAWAPA, eller så kommer den upprepning av Weimartysklands hyperinflation som nu är Wall Streets, Londons och ECB:s politik, att ta död på miljontals människor, sa hon.

Zepp-LaRouche ställde LaRouches livsbefrämjande NAWAPA-politik mot det "brutala utblottande" av den tyska befolkningen som skedde genom hyperinflationspolitiken 1923.

Se intervjun på LPAC-TV (på engelska) här

Se den animerade interaktiva 3-D-kartan över NAWAPA-projektet med kommentarer översatta till danska här

Se den utvidgade och nedladdbara versionen av den animerade 3-D kartan över NAWAPA-projektet här

Mer på översiktssidan för infrastrukturprojekten, NAWAPA m.m. här