VIDEO: Britain vs Bretton Woods

(Från LaRouche PAC)

Alexandra Perebikovsky, redaktör på LaRouche PAC, presenterar skillnaden mellan Gordon Browns och det brittiska imperiets "Britain Woods" och Lyndon LaRouches originalidé om ett Nytt Bretton Woods baserat på Franklin D. Roosevelts principer.
Dokumentet tillhör dossiern: