BRIKS som utväg för Jemen ur det geopolitiska kriget.

Detta tal höll Ulf Sandmark i London den 20.21 augusti 2016 på tvådagarskonferensen till stöd för Jemens folk mot det anglo-amerikansk-saudiska imperiekriget.

Jag vill tacka arrangörerna av denna konferens. Jag ser denna konferens som en milstolpe för att hjälpa Jemen att hävda sin suveränitet, särskilt som den sammanfaller med den häpnadsväckande fyramiljonersdemonstrationen i Sana´a igår. Jag är så imponerad av det jemenitiska folkets mod att ta risken att demonstrera under det direkta hotet från anglo-amerikansk-saudiska bombningar.

Det var en ytterst heroisk självständighetsmanifestation av den jemenitiska nationen under sin nya regering och sitt valda parlament. Vad vi såg var en nation som reste sig för frigöra sig från den mest brutala aggression. Med denna manifestation har de redan gjort sig till ett fritt folk i sina själar.

Jemen kan nu ansluta sig till den pågående världsrevolutionen under ledning av BRIKS-länderna och deras växande antal allierade. Det är mer än halva jordens befolkning som i sina själar har befriat sig från Västvärldens globalistiska ekonomiska och militära dominans. BRIKS är nu i färd med att köra förbi den angloamerikanska gamla världsordningen, och har satt igång att bygga världen med en rasande fart. BRIKS förverkligar nu visionära infrastrukturprojekt som sattes på dagordningen redan av den Alliansfria rörelsen på 1960-talet och av Bandungkonferensen. Ryggraden i dessa projekt är den Nya sidenvägen, för att sammanbinda Eurasien till lands, tillsammans med den Maritima sidenvägen till sjöss, som från Kina passerar Jemen på väg till den Nya Suezkanalen.

BRIKS väntar inte. De bygger sina egna finansinstitutioner, säkerhetsorganisationer, infrastruktursystem, industricentra, teknik och vetenskap. Det betyder att fredsrörelserna har fått en ny metod att stoppa alla geopolitiska krig såsom det mot Jemen. Vi kan få Europa och USA att gå med i det Nya sidenvägsprojektet. Det kan göra Europa och USA till allierade med BRIKS, och allierade krigar inte med varandra. Krigshökarna kan köras förbi så att ingen hör dem längre. Samtidigt kan detta gigantiska projekt dra in alla våra arbetslösa ungdomar i produktionen av maskinerna och annat som kommer att behövas.

Jag är här för att hjälpa till att skapa ett internationellt nätverk för att stoppa kriget mot Jemen, som vi diskuterade i arbetsgruppen igår. Tanken med min organisation, det internationella Schillerinstitutet lett av Helga Zepp-LaRouche, är utöka metoderna att arbeta för fred med en politik för ekonomisk utveckling. Byggandet av den Nya sidenvägen är det största fredsprojektet någonsin, där freden byggs genom att knyta samman länderna praktiskt, fysiskt med järnvägar, motorvägar, kanaler och all slags infrastruktur.

Vi vill ersätta de geopolitiska krigen med en ny paradigm av relationer mellan världens nationer, en multipolär värld i stället för den värld som håller på att dö under angloamerikansk dominans och finansbubblor. Den nya världen formas enligt den kinesiske presidenten Xi Jinpings begrepp "win-win", som är ett uttryck för fredligt samarbete byggt på återuppväckandet av Konfucius visdom. Det öppnar Sidenvägarna för en återuppväckt dialog mellan civilisationer på den högsta nivån av filosofi, konst och vetenskap, en dialog där Jemen "Visdomens land" kommer att känna sig hemmastadd.

Bara under de senaste månaderna har Japan och Filippinerna rekryteras bort från krigshökarna, som försöker ställa till en kärnvapenkris i Sydkinesiska sjön. Japan kommer att börja samarbeta med BRIKS i jättelika projekt i Rysslands fjärran östern, i Indien och Indonesien. Turkiet rekryteras av Ryssland och stabiliserar sina relationer med Egypten, Israel, Kaukasien, det turkisktalande Centralasien och troligen med Syrien. Ryssland har just tagit ett viktigt steg att blockera en ny saudisk resolution i FN:s säkerhetsråd mot Jemen. Flera Östeuropeiska nationer och även Grekland drar sig till den Nya sidenvägen och BRIKS, precis som största delen av Afrika och Iberoamerika. T.o.m. här i Storbritannien vill Londons City delta i den kinesiska valutahandeln och därför motsätter de sig de krigshökar som är beredda att riskera kärnvapenkrig.

Världslandbron
Se karta: https://larouchepac.com/sites/default/files/landbridgemapcorrect_2.jpg

Denna karta över Världslandbron beskriver hur Nya sidenvägen planerar att nå ut till alla kontinenter. Förbindelsen under Berings sund kommer att bli en direkt förbindelse mellan Ryssland och USA för att gjuta deras fredliga samarbete i cement och förbinda både Nord- och Sydamerika med den Nya sidenvägen. Tillsammans med förbindelserna till Afrika kommer detta att bli en Världslandbro. Och Afrika kan förbindas med Eurasien i Egypten, vid Spanien och Sicilien, men viktigast för Jemen är den planerade förbindelsen under Bab El Mandeb-sundet till Djibouti. Denna Världslandbrokarta har sammanställts av Schillerinstitutet med utgångspunkt från olika fred- och utvecklingsprojekt som vi har arbetat med under de senaste 40 åren. Det är en del av en Specialrapport kallad "Den Nya Sidenvägen blir Världslandbron". I år publicerade vi en utvidgad översättning av denna rapport på arabiska.

Det enastående kampen för hoppet i Jemen
Utan hopp finns det ingen framtid. Med en plan för Jemens återuppbyggnad, konkretiseras hoppet så att det går att förverkliga det jemenitiska folkets potential, dess produktiva förmåga, dess vetenskap och rika historia. Schillerinstitutet är i kontakt med enastående kämpande människor i Jemen, som gör detta trots det anglo-amerikansk-saudiska bombardemanget. De har grundat Jemens Kommitté för samordning med BRIKS. Varje tisdag har de modigt samlats i Jemens huvudstad Sana´a för att studera och skapa planerna för Jemens återuppbyggnad.

Deras ledare Fouad Al-Ghaffari skickade en videofilm som hälsning till Schillerinstitutets konferens i Berlin för bara två månader sedan. Videofilmen var ett ytterst rörande vittnesbörd på mod, optimist och kampvilja för mänsklighetens högsta värden. Jag skulle vilja avsluta mitt föredrag med att dela denna video med er, för att visa hans rapport av vad de gör för att mobilisera hopp och mänsklig värdighet i Jemen.
Se Jemenvideo 9:36 minuter:
http://newparadigm.schillerinstitute.com/media/fouad-al-ghaffari-message-to-the-schiller-institute-conference-from-the-yemeni-advisory-office-for-coordination-with-the-brics/

Schillerinstitutets hela konferens u Berlin blev så djupt rörda av denna video att vi antog följande resolution:
Schillerinstitutets konferens i Berlin den 25-26 juni 2016 sänder sina hjärtligaste hälsningar till stöd för den storslagna nationen Jemen och Fouad Al-Ghaffaris studiegrupp. Ditt modiga intellektuella ledarskap, bokstavligen under bombardemang av sataniska makter, har inspirerat tusentals människor i USA, Latinamerika och Europa. Vi svär högtidligen en ed på att kämpa för utvidgningen av den Nya sidenvägen till Jemens återuppbyggnad, så att livet för de många män, kvinnor och barn, som har mördats, kommer att hedras genom en renässans för Jemen, som också kommer att återuppbygga dess vackra antika städer och arkitektur. Jemen måste och kommer att bli en pärla bland Sydvästasiens nationer och i världen mycket snart!

Tack för ordet!

Ulf Sandmark, Civilekonom, Schillerinstitutet, Sverige, kan kontaktas på:
Tel, +46 8983010; Epost, ulf.sandmark@nysol.se; Hemsidor, newparadigm.schillerinstitute.com/, schillerinstitute.com/, arabic.larouchepub.com/, larouche.se
Detta tal finns dokumenterat i sin ursprungliga engelska form på: https://larouchepac.com/20160825/ending-geopolitical-war-yemen-strategy-...
Läs mer om konferensen  och se också ett uttalande (på engelska) av Sandmark till stöd för jättemanifestationen i Sana´a. Uttalandet visades på Jemens TV flera gånger: http://www.larouche.se/node/4265

För att läsa om boken "Nya Sidenvägen blir Världslandbron" (finns på engelska, kinesiska, arabiska och snart på koreanska och tyska) se: http://www.larouche.se/artikel/eir-rapporten-nya-sidenvagen-blir-varldsl...
http://www.larouche.se/artikel/egyptisk-minister-lanserade-arabiska-side...
http://www.larouche.se/artikel/arabisk-utgava-av-eir-s-sidenvagsbok worldlandbridge.com/
Se videon om Världslandbron på svenska: http://larouche.se/artikel/eaptv-varldslandbron

Se också en artikel skriven om ett seminarium i Paris, där man tog upp förstörelsen av unika historiska Världsarv i Jemen. Artikeln finns på danska och engelska på: http://schillerinstitut.dk/si/2016/08/stop-vestens-folkemord-yemen/
Originalet på franska finns på: http://www.solidariteetprogres.org/Yemen-la-france-doit-mettre-fin-genoc...

Se också återuppbyggnadsplanen för Syrien: Svenska: http://www.larouche.se/node/4134  Arabiska: http://arabic.larouchepub.com/2015/10/24/752/  Engelska: http://cecaust.com.au/pubs/pdfs/Phoenix.pdf

Läs mera om BRIKS och Jemens kommitté för samordning med BRIKS här http://www.larouche.se/nyheter/2016/05/12/jemengrupp-hoglaser-sidenvagsb...
http://www.larouche.se/nyheter/2016/08/30/g20-briks-motena-planerar-refo...
https://larouchepac.com/brics, https://larouchepac.com/us-joins-new-silk-road,

Bilder:
Bilden visar författaren tillsammans med andra konferensdeltagare