Bluffen med "gratis energi"

Källa: LPACTV

Dokumentet tillhör dossiern: