Beijing Review intervjuade Zepp-LaRouche om Nya sidenvägsprojektet

Den ansedda engelsk- och kinesiskspråkiga veckotidskriften Beijing Review publicerade den 17 mars en video med ett tre minuter långt utdrag ur ett längre samtal som tidskriften förde med Schillerinstitutets ordförande Helga Zepp-LaRouche i Peking den 20 februari i år. Zepp-LaRouche betonar där den epokgörande betydelsen av president Xi Jinpings förslag om att skapa ett ekonomiskt Sidenvägsbälte till Europa både landvägen genom Centralasien och sjövägen över Indiska oceanen. Hon förklarar att förslaget är viktigt därför att Centralasiens landbundna nationer med hjälp av den Nya sidenvägen kan införlivas i världsekonomins huvudådra och att det kommer att höja levnadsstandarden för människorna i Eurasien.

Men ännu viktigare, säger Zepp-LaRouche, är att projektet kommer att främja och bli en del av en ännu större landbro som sammanför människor på flera kontinenter i en världsomfattande ekonomisk utvecklingsprocess. Om vi kan övervinna det omedelbara krigshotet kommer projektet att öppna en ny civilisationsera för mänskligheten.
- Vi måste ändra den rådande paradigmen. Vi måste sluta tänka geopolitiskt och koncentrera oss på mänsklighetens gemensamma målsättningar, säger hon i utdraget som publiceras av Beijing Review.

Beijing Reviews webbsida publicerade också Helga Zepp-LaRouches svar på en fråga om det spända läget mellan Japan och Kina:

- Utan uppbackningen från USA skulle Shinzo Abe-regeringens politik inte vara lika provokativ. USA:s överreaktion på Kinas nya luftförsvarsidentifikationszon från år 2013 har också bidragit till att uppmärksamma hur nära ett storkrig vi är, sa hon.

Se Beijing Reviews treminutersvideo med Helga Zepp-LaRouche (på engelska med tysk översättning) här: http://bueso.de/node/7113?nid=7113&lid=2-1-0-0

Läs en sammanfattning om hennes omfattande resa i Kina (på danska) på: http://schillerinstitut.dk/drupal/node/1537

Rapporten om hennes resa i Kina finns (på engelska) i EIR från den 7.3, 2014: http://www.larouchepub.com/eiw/public/2014/2014_10-19/2014-10/pdf/22-24_4110.pdf

liksom huvudtalet på en konferens hon deltog i : http://www.larouchepub.com/eiw/public/2014/2014_10-19/2014-10/pdf/24-34_...

Studera mer om Nya sidenvägen och de andraVärldslandbroarna på http://larouche.se/artikel/eaptv-varldslandbron