Askary om Glass-Steagall-kampanjen


Ladda ned mp4
LaRoucherörelsens ordförande Hussein Askary inledde EAP:s möte den 18 oktober med den här genomgången av vår internationella Glass-Steagall-kampanjs framgångar och mass-strejkens utbredning.