Årskonferens 2019 med Schillerinstitutet: Lyndon LaRouche hedrades

Svenska Schillerinstitutets höll årskonferens i Stockholm den 16 mars 2019. Petra Karlsson inledningstalade till minne av Lyndon LaRouche. Hon sa att han "gick bort den 12 februari i år, men han är inte död. Han är mer närvarande än någonsin. Om det inte står klart för världens befolkning idag, hur hans gärningar och politiska arbete har skapat början på en ny era för vår civilisation, så kommer det att visa sig i framtiden, vilken enorm ledare, vetenskapsman och politiker han var och hur hans liv har banat väg för en ny epok. Lyndon LaRouches enorma intellektuella kraft, som bottnade i hans kärlek till mänskligheten och sanningen, gjorde honom till en respekterad ledare världen över. Han har berört så många liv och de människor som fick möjlighet att träffa honom personligen eller lyssna på honom, fick en upplevelse som inpräntades för livet. Många människor beundrade och respekterade Lyn, medan hans fiender inte tålde honom pga av hans orädda, modiga och kraftfulla personlighet, som de aldrig kunde sätta stopp för, hur de än försökte."

Petra Karlsson berättade om sina möten med Lyndon LaRouche och särskilt om hur han vid 83 års ålder började bygga upp sin ungdomsrörelse med oändligt tålamod och absolut respekt. LaRouche talade till oss, sa hon, som jämlika, han talade precis som när han pratade med diplomater i Washington DC på sina lunchmöten. Hon avslutade med att uppmana alla på samma sätt som LaRouche alltid gjorde: "Have fun!" Se talet här: https://youtu.be/rE6fzfwlnzU

Ordförande Ulf Sandmark talade om Lyndon LaRouches kamp för människovärdet. Sandmark talade om det fundament i LaRouche idéer som alltid gjorde att han försvarade människovärdet. Centralt för Lyndon LaRouche var alltid att lyfta upp kreativiteten i varje människa. Han ville göra varje människa stark nog att kunna kommunicera med forskare och de visaste i både samtid och förgången tid. Hela hans ekonomiska teori byggde på att utveckla kreativiteten i alla människor, berättade Sandmark. Se talet här: https://youtu.be/V_BZJQNLNtk

Kjell Lundqvist fortsatte där med ett tal om Lyndon LaRouches unika ekonomiska politik. Lundqvist pekade på att LaRouches ekonomiska teori håller fram kreativiteten och inte pengarna som måttstock för allt som händer. Ekonomin handlar inte om pengar, utan i vilken mån människan med hjälp av uppfinningar kan omvandla naturen till varor som kan höja produktiviteten för mänskligheten i en process som inte har något med pengar att göra. Talet gick tyvärr inte att spela in. Ett tidigare tal av Kjell Lundqvist där han talar om ekonomi finns här

Hussein Askary talade om den nya rörelse som nu finns i världen för att genomföra Bälte & väginitiativet. Det som Helga Zepp-LaRouche kallar ett nytt paradigm har tagit grepp över världen sa han. Med hjälp av egna bilder från ett upplyst Europa kontrasterade han mörkret på satellitbilder från Afrika. Med dessa bilder på energitätheten kunde han visa på det absurda i resonemangen från dagens klimataktivister om att hålla tillbaka utvecklingen av Afrika. Se hans i dubbel betydelse strålande anförande här: https://youtu.be/VDZErwFUdfs

Stephen Brawer talade om den vetenskapliga och kulturella betydelsen av Bälte & väginitiativet. Han berättade där om de Lyndon LaRouches idéer bakom lanseringen av sitt förslag till en ny Sidenväg. Brawer pekade särskilt på en artikel som LaRouche dikterade från fängelset med titeln "Segerns filosofi - Kan vi förändra universum?" där han beskrev utbytet mellan Europa och Kina under inflytande av G.W. Leibniz på 1600-talet. Se hans tal här: https://youtu.be/XjRef0elNM8

Elias Dottemar höll det avslutande mycket intressanta föredraget på halvdagskonferensen om "Nihilismen i Norden - ett brittiskt kulturprojekt". Han presenterade resultaten från ett samarbetsprojekt om 1800-talets kulturstrider som han gjort med Johan Sjoestrand som tyvärr hade förhinder att komma. Studien bevisade att den nihilistiska ideologin med Nietzsche, liksom Ibsen och Strindberg, drogs igång som en kulturell krigföring mot Europa. En nyckelperson var den i Norden dominerande kulturmannen Georg Brandes, som personligen rekryterades till att bli en brittisk agent av den brittiske kolonialisten J.S. Mill. Dottemar gick igenom hela den rad av olika brittiska ideologier som lanserades för att på olika sätt försöka undergräva begreppen om en sann republikansk frihet som diskuterades i Europa istället för den misslyckade franska revolutionen. Med hjälp av Schiller och LaRouche kunde Dottemar identifiera ett riktigt kritiskt tänkande, som bara leder någon vart om det förbinds med sanningskärleken. Se hans tal här: https://youtu.be/lr3UmZ30bkU

I flera diskussionsperioder togs många andra frågor upp, särskilt kring det strategiska läget, som alltid är närvarande när Schillerinstitutet möts.