Arbetarrörelsen behöver ett riktigt arbetarparti!

Ladda ned detta flygblad (pdf)

Är Socialdemokraterna ett arbetarparti? Eller ett nyliberalt, EU-kramande, avregleringsfrämjande, åtstramningsstolt, globaliserings- och frihandelsparti (precis som det andra s.k. "arbetarpartiet" Moderaterna ) och dessutom grönt, bakåtsträvande, fientligt mot industriell utveckling och teknik?

Från allt vi har sett och hört från Socialdemokraternas ledare och regeringar i de senaste 30 åren, så är Socialdemokratiska partiet: grönt, för medeltidens vindsnurror, fientligt till kärnkraft, nyliberalt, EU-kramande, avregleringsfrämjande, åtstramningsstolt, för globalisering och frihandel. Till och med nya imperiekrig som det brittisk-amerikanska opiumkriget i Afghanistan, är numera accepterade enligt Sosseledarnas "principer".

Trots att de har en bred bas, utgjord av en riktig arbetarrörelse, som avskyr det mesta av det ovannämnda, tänker och agerar det Socialdemokratiska ledarskiktet både mot arbetarrörelsen och det bredare interesset för nationen Sverige.

Det monetaristiska och nyliberala tänkandet, där allting vägs i pengar och där individens intressen och lidande inte betyder så mycket, har präglat de flesta politiska partier under senare år. Det sägs inte öppet med dessa ord, men effekten av politiken av varje regering (blå eller röd) speciellt sedan Göran Perssons regeringsmandat, har dragit samhället till det tillstånd vi befinner oss i. Massarbetslöshet speciellt bland ungdomar, ett brutalt och omänskligt sjukförsäkringssystem, en arbetsmiljö i sjukvården och skolorna som är ohanterlig p.g.a alla nedskärningar och omorganiseringar genom åren.

Ekonomin nuförtiden handlar inte om att ha ett fungerande samhälle, utan om att spara pengar och tjäna pengar till varje pris. Vi börjar skapa ett egoistiskt samhälle, där varukonsumtionen är kulturen. Målet med individens liv blir där att få så mycket njutning som möjligt och undvika så mycket lidande som möjligt (för sig själv självklart). Regeringarna fixar med budgeten för att stanna vid makten och privatiserar (läs: plundrar) samhällets tillgångar från år till år. Framtidssatsningar och investeringar, såsom i vårt åldrande järnvägsystem, energiproduktion, sjukhus, vägar och bostäder för den nya generationen, finns inte i siktet, eller lämnas vind för våg åt vinstsökande privata initiativ.

Vi lever i en värld som präglas av en global finansiell och realekonomisk sammanbrottskris som följd av 40 år av brittisk frimarknads- och globaliseringsideologi, kryddad med en grön anti-utvecklingsreligion, där industriländerna lever på att kannibalisera det som byggdes på 1950- och 60-talen och att använda den stora delen av utvecklingsländernas befolkning som slavarbetare.

Efter sitt uppfriskande första tal på den socialdemokratiska extrakongressen verkar den nye partiledaren Håkan Juholt har gått in i denna nyliberala och gröna vägg, ingrodd sen i årtionden i partiet.

Överlev nyliberalismen

Ändå har det aldrig varit så tydligt, att det är nyliberalismen, och dess gröna sidotallrik, som har gått i väggen. Vilken dag som helst kommer Grekland skära ned på sina statsskulder med minst 30 procent. Idag tvingas grekiska staten ta lån till mer än 20 procents ränta. Det finns ingen möjlighet att ens betala hälften så höga statsskuldsräntor länge till. Alla kan höra t.o.m. på Sveriges radio att Greklands statsbankrutt kommer att kasta bankerna i en ny förlamande kris, likt den efter Lehman-bankens kollaps 2008. Hela det europeiska banksystemet är så fullt av inte bara grekiska, utan även irländska, portugisiska och spanska statspapper och resten av bankkasinots undangömda ruttna "värdepapper", som därefter kommer att följa med i raset, Igen kommer bankerna att sluta låna varandra och hela finanssystemet gå i baklås. Bara de svenska bankerna har utlandslån på en och halv gånger svenska brottonationalproduktionen. Ändå fortsätter de röda och blå "arbetarpartierna" tala om att den marknaden "fritt" skall sköta ekonomin.

Någon måste göra något. Vi föreslår att det är du! Vem annan av alla dessa pratande "arbetarpartister" med alla sina tjusiga valvinnarpiruetter skall göra det?

Bankerna måste delas så att betalningarna och realekonomin kan hållas igång. Staten ska inte längre utpressas att täcka upp för bankernas förluster på gigantiska statsskulder och kasinoverksamheter. De delar som ägnat sig åt spekulation måste skiljas bort från statens ansvar. Denna uppdelning av bankerna kallas Glass-Steagall-lagstiftning internationellt efter en lag från 1933 i USA och den ledde länge till ett stabilt banksystem, som var uppdelat i affärsbanker för statsgaranterad bankverksamhet och finansbolag för spekulation och egenhandel.

Bara genom att dela bankerna kan vi undvika en snabb följd av kollapser av betalningar, handel, produktion, arbetsmarkand och matförsörjning. Staten kan med begränsade medel garantera privatpersoners bankinsättningar och, i stället för att ösa pengar in i ett av spekulationsförluster tvärstoppat banksystem, använda krediter från Riksbanken för att hålla igång produktion, investeringar och nödvändig folkförsörjning. Alla banker i kris kan utredas av en offentlig förvaltare utan att staten behöver socialisera ägandet (och de gigantiska förlusterna). Därefter kan de rekonstrueras om det finns något av värde i dem. All denna sortering av spekulationsbubblornas värdepapper (läs giftavfall), behöver då inte hindra att de avskiljda delarna bankerna separat håller igång betalningarna och de livsnödvändiga delarna av bankverksamheterna.

Det finns gamla lagar i Regeringens och Riksdagens arkiv för att dunka igenom detta på en vecka och omedelbart skydda folket från kollapsen. Sen hänger det på att andra länder också gör det. Kravet på återinförandet av bankdelningslagen Glass-Steagall har lagts fram i USA:s kongress och flera europeiska parlament. "Dela upp bankerna" krävde huvudledaren för tidningen Dagbladet i Sundsvall, liksom Länstidningen i Östersund, den 23.4.

Om inte ditt "arbetarparti" gör något: Gå med i, eller samarbeta med, Europeiska Arbetarpartiet och den internationella LaRoucherörelsen! Ta reda på hur du skall hjälpa dina medmänniskor att överleva nyliberalismens pågående katastrofala kollaps!

Läs larouche.se