Arabiska Sidenvägsboken färdig!

Den arabiska utgåvan av EIR:s stora rapport "The New Silk Road Becomes the World Land-Bridge" (Nya sidenvägen blir Världslandbron) är nu klar. Rapporten är bok, på sammanlagt 400 sidor, och den arabiska versionen är utvidgad med ett särskilt avsnitt om Sydvästasien, som bl.a. innefattar Fenixprojektet för Syriens återuppbyggnad.

Förordet till den arabiska boken är skrivet av Helga Zepp-LaRouche, även kallad "The New Silk Road Lady". Det återges här:

En fredsplan för Sydvästasien
av Helga Zepp-LaRouche den 26 februari 2016

Det kan vara en lycklig slump eller Guds försyn att boken om Världslandbron kommer ut i arabisk översättning lagom till ikraftträdandet av vapenvilan i Syrien. Möjligheten finns att överenskommelsen mellan USA:s utrikesminister John Kerry och Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov markerar slutet på ett fem år långt krig som kostat hundratusentals människor livet. Men med tanke på den enorma komplexiteten i området måste man också vara på det klara med att enbart ett avtal om att upphöra med striderna är för bräckligt för att kunna överleva nya provokationer från samma krafter som startade kriget.

Det enda som skulle kunna garantera en varaktig fred, är det omedelbara igångsättandet av en utvecklingsplan som inbegriper hela Sydvästasien, en plan som siktar på att skapa en integrerad infrastruktur för hela regionen, och inte bara handlar om att återuppbygga förstörda städer och byar, utan har som sin mer grundläggande målsättning att återigen göra denna region, där den mänskliga civilisationen har en av sina vaggor och som varit säte för flera högkulturer i historien, till en av de mest utvecklade regionerna i världen. Syftet måste vara att släppa lös människornas kreativitet och få upp produktiviteten i nivå med den i Europa, USA eller Kina.

Detta är absolut möjligt, särskilt med tanke på att man har Ryssland, Kina och Indien som mäktiga grannar, som kan göra verklighet av dessa utvecklingsplaner. Om utvecklingsprojekten som föreslås i rapporten dras igång, bokstavligt talat i morgon, så att fredsvinsterna blir tydliga för alla parter i regionen, då kan vapenvilan i Syrien och vad man kan kalla en Sidenvägs-Marshallplan, fast utan en kallakrigskoppling, bli det som ändrar spelplanen i hela världen.

I ett läge när flyktingkrisen hotar att bli en humanitär kris av aldrig tidigare skådad omfattning, som spräcker sammanhållningen i och kanske rentav upplöser EU, är det hoppfulla perspektivet om ekonomisk utveckling i Sydvästasien och Afrika det enda som kan vända utvecklingen. I ett läge när finanssystemet i den transatlantiska världen håller på ett bryta samman, är framtidsutsikterna om en återuppbyggnad av Mellanöstern till att bli en bro mellan Asien, Europa och Afrika den enda ekonomiska motorn som kan hindra Europa och USA från att gå under i kaos.

Hela mänsklighetens framtid hänger alltså på förverkligandet av detta program.

Den arabiska utgåvan av EIR-rapporten ( i bokform) kan beställas från EIR:s redaktion i Stockholm, +46 8 983010, larouche@nysol.se eller genom alla LaRouche-anknutna organisationer och institutioner.

Läs om och beställ den engelska originalutgåvan på http://larouche.se/artikel/eir-rapporten-nya-sidenvagen-blir-varldslandbron

Läs om det enastående mottagandet av den kinesiska utgåvan http://larouche.se/artikel/helga-zepp-larouche-eir-s-sidenvagsrapport-hyllades-i-peking

Även en koreansk utgåva är på gång.