Användning av terrorism för global strategisk irreguljär krigföring - ett människorättsbrott i Jemen

Föredrag av civilekonom Ulf Sandmark vid föreningen Jemensolidaritets och Iraks utvecklingsorganisations (IDO) sidoseminarium i Geneve den 16 juni 2017 i samband med den 35:e sessionen av FN:s Människorättskommission.

Syftet med detta anförande är att uppmana Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR) att införa en ny kategori av Mänsklighetsbrott, nämligen användning av terrorism som ett vapen för global strategisk irreguljär krigföring. Användingen av terrorister som fotsoldater för global strategisk irreguljär krigföring är ett solklart människorättsbrott eftersom det avsiktligt skapar skräck i stora befolkningar med hjälp av brutalt våld. Dessutom är syftet med global irreguljär krigföring att bevara en gammal nedåtgående neokolonial ordning, vilket också är ett människorättsbrott, eftersom det hämmar utvecklingspotentialen för de förtryckta folken och utestänger dem från att gå med i den framväxande världsordningen av utveckling kring den Nya sidenvägen.

Under OHCHR finns det en "Arbetsgrupp om användningen av legosoldater som ett sätt att bryta mot mänskliga rättigheter och hämma folkens rätt till självbestämmande" i arbete sedan juli 2005. (2) Denna arbetsgrupp tar upp människorättsbrott liknande de fall där terrorister är inblandade. Emellertid är användning av terrorister för att hämma folkens rätt till självbestämmande en mycket värre form av människorättsbrott. Till skillnad från användningen av legosoldater, så riktar sig terroristernas angrepp huvudsakligen mot civila och inte mot motståndarens militära förband. Även om en del terroristganisationer använder legosoldater, så är inte alla terrorister legosoldater. Med anledning av detta manar vi FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter att skapa en arbetsgrupp för mänskliga rättigheter särskilt inriktad mot användningen av terrorism som ett vapen i global strategisk irreguljär krigföring. Denna plädering utgår från Sverige.

Jag kommer från Sverige som inte är ett fredsfrämjande land. Sverige främjar öppet våldsamma regimförändringar i andra länder som Libyen, Syrien och nu Jemen, vilket är krigshandlingar. Den svenska regeringen stöder terrorister för att nå sitt mål att åstadkomma regimförändringar. Ahmad Jarba, ordförande från juli 2013 till juli 2014 för den Syriska nationella koalitionen för revolutions- och motståndsstyrkor (SNC) som oftast kallas den Syriska oppositionskoalitionen, skrev personligen under kvittot på mottagandet av 40 miljoner kr från den svenska regeringen i egenskap av ansvarig för den Syriska återuppbyggnadsfonden (SRTF), som är en fond till stöd för SNC:s verksamheter i Syrien. Den 21 mars 2014 stormade terroristgruppen Nushrafronten och Fria syriska armén in i Syrien från Turkiet och intog och skändade den armeniskkristna gränsstaden Kessab in norra Syrien. De halshögg och kidnappade invånare som inte hann fly. Den 1 april 2014 laddade Ahmad Jarba upp bilder på Twitter på sig själv när han besökte och firade "det befriade Kessab". (2) Miljoner svenska skattekronor har givits till stöd för SNC, som bedriver ett väpnat uppror genom sin militära gren den Fria syriska armén (FSA) mot den syriska regeringen. Även om Sverige inte skickar någon militär utrustning till terroristerna, så är den humanitära hjälpen som skickas, bistånd till till terrorister för ett väpnat uppror med avsikt att genomdriva en regimförändring.

De norska regeringen tillåter att den statsunderstödda Norska flyktinghjälpen skickar bistånd till Syrien som hamnat hos den till Al Qaida anslutna Nushrafronten i Syrien, bistånd som är direkt i överensstämmelse med regeringpolitiken för regimförändring i Syrien och Jemen. (3)

Efter terrorattacken i Manchester i Storbritannien den 22 maj i år, kastades ljus på det faktum att terroristen, precis som terroristerna som attackerade London strax efter, var en del av det skyddade terroristnätverket den Libyska islamiska kampgruppen (LIFG) som användes av Storbritanniens regering för regimförändring i Libyen. När kriget mot Libyen startade hävdes reseförbudet, trots deras anknytning till Al-Qaida, för de LIFG-terrorister som bodde i Storbritannien av dåvarande inrikesminister Theresa May, vilket gjorde det möjligt för LIFG-terroristerna att resa till Libyen i tid för att delta i kriget. Det var detta beslut som gjorde det möjligt för Manchesterterroristen Salman Abedi att återvända från Istanbul fyra dagar före hans attack i Storbritannien.

LIFG-terroristerna användes som fotsoldater av Storbritannien, USA och deras militära allierade i kriget, inklusive Frankrike, Norge och Sverige, för avsättning och dödande av den libyska ledaren Muammar Khaddafi. Saudiarabien och Qatar användes av Storbritannien och USA som rekryterare och administratörer av Al Qaidaterroristerna, en position strax över själva terroristerna i den leverantörskedja som anskaffade fotsoldaterna för den globala strategiska irreguljära krigföringen. Den libyska arméns vapenförråd tilläts hamna i händerna på LIFG och dess Al Qaidaallierade för att möjliggöra regimförändringen i Syrien. Användingen av Al Qaida som fotsoldater av Storbritannien och USA i den globala strategiska irreguljära krigföringen mot Syrien, möjliggjorde för ISIS att utveckla sig som en avläggare. Nu låter Storbritannien och USA både terrorister från Al Qaida och ISIS strida tillsammans med den saudiledda koalitionens förband i deras krig för att tvinga på den illegitima Hadiregimen på den självständiga republiken Jemen.

Användningen av dessa terrorister är ett människorättsbrott mot de civila som blir offer för deras fruktansvärda brott.

1. Det är ett brådskande behov att OHCHR bland de olika kategorierna för människorättsbrott inkluderar användning av terrorister av den Saudiledda koalitionen, Storbritanninen och USA för global strategisk irreguljär krigföring mot Jemen.

Därutöver kommer dödandet och svälten som tvingats på det jemenitiska folket, liksom den omfattande ödeläggelsen av Jemens civilsamhälle och kultur, att skada Jemens potentiella utveckling i generationer framåt. Det kommer också att skada potentialen för världens utveckling.

2. Det är ett brådskande behov att OHCHR bland de olika kategorierna för människorättsbrott inkluderar användning av terrorister i imperialistisk global strategisk irreguljär krigföring för att hämma utvecklingspotentialen för det jemenitiska folket.

Den nya paradigmen av ömsesidigt gynnsamt ("win-win") utvecklingssamarbete för att bygga den Nya sidenvägen öppnar en storartad utvecklingspotential för Jemen och Sydvästasien. Dess läge vid den Maritima sidenvägen och på den Arabiska halvöns brygga mellan Asien och Afrika, gör att Jemen har en viktig roll för världens utveckling.

3. Det är ett brådskande behov att OHCHR bland de olika kategorierna för människorättsbrott inkluderar användning av terrorister i imperialistisk global strategisk irreguljär krigföring för att hämma den utvecklingspotential för världen som Jemen skulle kunna bidra till.

När en ny paradigm, med stöd av en överväldigande majoritet av världens befolkning, sätter igång att avskaffa fattigdomen i världen, har Jemen en potential att både dra nytta av det och bidra till det. När mänskligheten på allvar börjar utforska månen som nästa kontinent, och universum, får inte mänskligheten berövas visheten från en av de äldsta kulturerna på jorden - Jemen.
av Ulf Sandmark, sandmark.ulf@gmail.com.

(1) http://www.ohchr.org/EN/Issues/Mercenaries/WGMercenaries
/Pages/WGMercenariesIndex.aspx
(2) Svenskt bistånd går till terrorister
http://www.aftonbladet.se/kultur/article21388706.ab
http://www.gp.se/nyheter/debatt/stoppa-sveriges-st%C3%B6d-till-al-qaidas...
http://www.proletaren.se/inrikes-politik/svenskt-bistand-gar-till-al-qai...
http://jinge.se/mediekritik/sveriges-syrien-bistand-gar-bl-a-till-terror...
http://www.proletaren.se/utrikes-mellanostern/swedish-
foreign-aid-allies-al-qaeda
http://www.globalresearch.ca/swedish-foreign-aid-to-allies-of-al-qaeda/5...
https://syriathetruth.wordpress.com/2014/05/15/swedens-involvement-in-syria-democracy-promotion-ending-in-terror-and-expulsion/

(3)
https://steigan.no/2017/06/03/apent-brev-til-riksrevisoren-hvem-har-fatt...
https://steigan.no/2016/01/27/hva-er-det-norsk-folkehjelp-holder-pa-med-...
https://steigan.no/2016/02/24/norsk-folkehjelp-usa-og-syria/