Andreas Persson talar på EAP:s upptaktsmöte inför EU-valet