Amelia Boynton Robinson 100 år!


Hjärtliga lyckönskningar, kära Amelia, skrev Helga Zepp-LaRouche inför Amelia Boynton Robinsons hundraårsdag den 18 augusti 2011.

Vilket storartat, rikt och gott liv den amerikanska medborgarrättsrörelsens "Grand old lady" kan se tillbaka på! Den 18 augusti fyller Amelia Boynton Robinson 100 år. Hon är det obestridliga beviset på att människor som viger sina liv åt stora idéer och drivs av en oegennyttig kärlek till mänskligheten aldrig blir "gamla", utan deras kreativitet fortsätter hela tiden att utvecklas och kan alltid övervinna nya gränser!

Amelia var Martin Luther Kings viktigaste medarbetare, hon kämpade redan under 1930-talet för medborgerliga rättigheter för  afroamerikanerna, vars situation i den amerikanska Södern ofta var att likna vid slaveri. Det var hon som bjöd King att komma till Selma och hon höll rörelsens kampanda levande efter hans död.

Sedan numera 28 år samarbetar Amelia med det internationella Schillerinstitutet och Medborgarrättsrörelsen Solidaritet (BüSo), som hon anser vara en rörelse som arbetar för samma principiella mål som den rörelse Martin Luther King var knuten till. Under denna tid har hon som representant för Schillerinstitutet besökt många länder, bl.a. Sverige, Danmark, Frankrike, Italien, Tyskland, Indien, Iran, Jordanien och Egypten, förutom oräkneliga städer i USA. Hennes budskap har alltid varit kärlek, försoning och dialog mellan kulturer.

Amelia, som är som en mor för mig och jag en dotter för henne, är, vid sidan av alla andra underbara saker man kan säga om henne, framför allt en poet. I sina dikter talar hon genom överraskande bilder och metaforer till läsarens själ. Hon finner sätt att till sina läsare och lyssnare förmedla en omedelbar känsla av att lyftas upp och på ett lekfullt sätt bli påminda om den bättre mänsklighet de bär inom sig. Gripande var också dramat hon skrev, med titeln "Genom åren", där många spirituals om slavarnas frihetskamp dramatiserades genom en familjs öde som tydliggjorde slav- och plantageägarnas omänsklighet.

Överallt där hon kommit i kontakt med människor - och genom åren har hon hållit i och deltagit i oräkneliga, troligen tusentals möten, föredrag, konferenser, seminarier, resor, besök osv. - har människor direkt blivit berörda av denna alldeles speciella kvinna. Amelia är, i djupaste mening, det som Friedrich Schiller kallar en skön själ, som verkar inte genom det hon gör utan genom det hon är. En av hennes allra största förtjänster är hennes underbara inverkan på barn och ungdomar, för vilka nyckeln till deras livsval ofta kan vara att lära känna en stor historisk person som Amelia, som med sin personlighet och utstrålning förkroppsligar idén om friheten och modet att stå upp för sina ideal.

När hon i mars och april 1990 reste genom den del av Tyskland som var på väg att omvandlas från DDR till de nya tyska delstaterna, och besökte Cottbus, Zwickau, Chemnitz, Sondershausen, Worbis, Heiligenstadt, Criwitz och flera andra städer, var det en fantastisk upplevelse att se hur universella idéer som kampen för medborgerliga och mänskliga rättigheter, överflyttade i tid och rum, ändå verkar enligt vad som synes vara eviga lagar. Amelia nådde direkt fram till människornas hjärtan med sitt budskap att aldrig låta rädslan göra en till slav, vilket var oerhört betydelsefullt i denna speciella historiska situation. Hon påminde om att "friheten alltid har ett pris, och den måste alltid återerövras på nytt", och det minns många nu eftersom de inte alltid upplevt återföreningen som en förbättring.

Jag vet från mina många samtal med henne, att det som ligger Amelia allra varmast om hjärtat är ungdomens framtid, en generation som idag står inför många existentiella utmaningar. Jag vet att vi inte kan ge henne en vackrare födelsedagspresent än att ägna alla våra krafter åt att hjälpa till att forma världen, så att Amelias dröm om hela mänsklighetens frihet blir verklighet.

Amelia, vi älskar dig!

----------

Läs mer om Amelia Boynton Robinsons skrifter, dikter och Sverigebesök 2007 här

Lyssna på hennes tal i Sofia kyrka i Stockholm 2007 här

Se ett utdrag från hennes framträdande i Fältöversten, Stockholm 2007  Del 2, Del 3, Del 1

Se henne på danska TV2 år 2007 här

Se hennes tal om Martin Luther King, LaRouche och sitt arbete med BüSo i Tyskland här

Läs mer på engelska här