Älskar du pengar? av Hussein Askary

Det brittiska finansimperiet går i graven. Frågan är: skall Europas nationer följa efter? Alla världens sedelpressar kan inte rädda detta bankrutta system. Euron och alla de övriga EU-valutorna kommer att bli värdelösa, precis som Weimartysklands Reichsmark i hyperinflationen hösten 1923.

Älskar du pengar? Då lever du i en dålig relation! Denna typ av äktenskap är kortvariga och icke produktiva, precis som den Europeiska monetära unionen. Det är som onani, söker en snabb kick: Tyvärr - Effekten försvinner fort, och dessutom blir inga barn gjorda! Det är kanske vad EU:s 27 finansministrar kände kvällen den 9 maj när de skulle enas om ett nytt gigantiskt räddningspaket för eurozonen på 750 miljarder euro.

I vårt land arbetar (en del) människor hårt. De drabbas av stressjukdomar, arbetsskador och utbrändhet för att leverera produkter och tjänster som gör att samhället lever vidare. Sedan kommer finanssektorn och tar deras pensionsinbetalningar och sparkapital och spelar med dem i det globala finanskasinot. Regering och riksdag lagstiftar om att dessa finansspekulanter skall få mer och mer, och skär samtidigt ner i det som skapar riktiga värden i ekonomin, nämligen investeringar i infrastruktur, energi, vetenskaplig forskning, sjukvård och utbildning.

Men det finns en gräns där kroppen inte orkar leverera mer näring till parasiten. Så är läget i EU och USA idag. Men politiker envisas med att vi kan strama åt mer för att rädda systemet (parasiten). Resultatet blir att kroppen, samhället och dess försörjningsförmåga, kollapsar. Skall vi tolerera detta?

I USA revolterade befolkningen i augusti 2009 mot Obama-administrationens kriminella penningbesparande sjukvårdsreform och räddningspaket till bankirerna och spekulanterna som förstört nationens ekonomi. Revolten utbildades av Lyndon LaRouche och hans ungdomsrörelse i hur man kunde förstå orsakerna till krisen och söka historiskt och vetenskapligt beprövade lösningar i de idéer som republiken USA grundades på. Nu ser vi frukten av detta intensiva arbete, när en hel grupp senatorer med stort folkligt stöd föreslår att 1933 års Glass-Steagall-lag skall återinföras. Detta vänder uppochned på hela världssituationen och öppnar dörren för det nya system som LaRouche har föreslagit.

I Europa behövs en folklig revolt som ger politikerna en spark därbak så att de vaknar. LaRoucherörelsen och EAP har i mer än 30 år varit ensamma om att varna för och presentera åtgärder för den nu påtagliga sammanbrottskrisen. De medborgare och individer som bryr sig om nationen bör ställa sig frågan: Hur lyckades LaRouche och EAP med detta? Vad är den vetenskapliga och idémässiga höjden vi har stått på som gett oss möjligheten att med precision förutse denna kris? Detta kallas fysisk ekonomi, men det lärs inte längre ut på något universitet i världen. Läs och lär, och ge allt du kan till vår kampanj - om du älskar mänskligheten mer än pengar!

Se också mitt svar på kommentarer till denna artikel här