Agera som en sann medborgare: Kräv folkomröstning om Lissabonfördraget!

Tal av Hussein Askary, ordf. LaRoucherörelsen i Sverige - EAP, på tisdagsdemonstrationen på Sergels torg i Stockholm.

Hej! Jag heter Hussein Askary och är ordförande för den svenska grenen av den internationella LaRoucherörelsen, och jag vill välkomna alla till demonstrationen denna tisdag och varje tisdag fram till hösten, när Sveriges riksdag skall ratificera eller rösta om det nya EU-fördraget, Lissabonfördraget. Vi vill att svenska folket skall rösta om fördraget, inte bara politikerna. Så, vi kräver en folkomröstning om Lissabonfördraget.

Våra demonstrationer och aktioner varje dag syftar på att mobilisera människor i detta samhälle för att agera som sanna medborgare, inte bara passiva väljare eller soffliggare. Och mitt begrepp om en medborgare inkluderar alla: svenskar, invandrare, turister och även flyttfåglar som råkar vara i Sverige tillfälligt. Alla som befinner inom Sveriges gränser har ett ansvar gentemot hela nationen och samhället, och faktiskt för hela världen.

Så alla bör göra nåt. Vi skall inte bara gnälla på politiker. Det hjälper inte. Varje svensk politiker får ett vaccin mot gnäll och kritik när de kommer in i riksdagen. Så glöm gnäll. Anslut dig till vår politiska kampanj. Vi uppmanar andra partier och politiska organisationer att ha en öppen och ärlig debatt om Lissabonfördraget. Vad är de rädda för? Det är kanske vad franska presidenten Sarkozy sade: "Folkomröstningar är FARLIGA. För att gapet mellan politiker och befolkningen är så stort att de kommer att rösta nej till vad som helst."

Vi tycker att LISSABONFÖRDRAGET är farligt för att, som vi förklarar i vår tillgängliga information, den vill ta bort nationell suveränitet och självbestämmandet från folk och nationer och lägga den makten i händerna på en byråkrati i Bryssel som är så långt bort som möjligt från medborgarna och människorna i de enskilda länderna. De kommer att genomföra en ekonomisk och utrikespolitik som bara kommer att gynna finans- och bankintressen i västvärlden, inte befolkningen. De kommer att driva igenom åtstramning och lönesänkningar här i Europa, och imperiekrig och nykolonialism mot nationer i speciellt Afrika.

Där kommer du, som en medborgare, inte ha något inflytande alls på beslutsfattandeprocessen som vill förvandla EU till en superstat, ett nytt imperie i världen och infoga den i Natos katastrofala politik som vi ser i Afghanistan, Irak, och Sudan. Nu pratar de om att invadera Zimbabwe. Vill du att dina barn skall vara soldater för det Brittiska imperiet i Afghanistan, Irak och Afrika, eller ingenjörer som bygger vattenkanaler och elledningar för att göra livet bättre för människor överallt?

Så, vi kan åtminstone utöva lite inflytande över våra politiker här i Sverige, OM vi använder våra möjligheter rätt. Vi stödjer till exempel sjuksköterskornas krav för lönehöjning. Kämpa på, mina damer! Vi stöder Hyresgästföreningens krav att stoppa kraven för marknadshyror. Men det är inte separata frågor. Det är en del av EU-politiken, som min vän Ulf kommer att förklara.

Ditt inflytande som medborgare är nyckeln till det moderna demokratiska samhället vi åtnjuter idag. Dina rättigheter kan bara skyddas inom ramarna av en nationalstat som har ett ansvar för allas rättigheter och välfärd inom gränserna av denna nationen. Ger du bort det, så har du inget kvar.

Anledningen till att politiker och eliten i Europa vill driva igenom Lissabonfördraget i smyg utan diskussioner eller folkomröstningar och så fort som möjligt, är att det internationella finans- och bank systemet håller på att kollapsa. Alla stora banker i västvärlden är bankrutta idag. Det som massmedia har kallat "Bolånekrisen i USA" är inte bara en bolånekris och inte bara en amerikansk kris. Det är en global finans- och ekonomisk kris. Det är slutet för 30 år av spekulation och globalisering. Vi har sett banker gå omkull i USA, England, Tyskland osv. Den här krisen är den största finans- och bankkrisen i modern historia.

Så bankirerna och politikerna som har orsakat krisen vill nu ta kontroll över nationer med diktatur. Det kan vara en "snäll" diktatur som man försöker med Lissabonfördraget, eller en stygg diktatur som Bush och Cheneys. De vill att folk skall betala bankernas spekulationsskulder, precis som man gjorde i Sverige 1992. Men den här gången globalt. Folk kommer inte att acceptera åtstramningen och sänkt levnadsstandard, och därför är det enda sättet de kan driva politiken genom tvång och diktatur. Under normala omständigheter kan en nationalstat kan lagstifta, som vi föreslår för Sverige, för att skydda sin befolkning och banksystem från kollaps. Under en superstat, kan du inte göra det.

Ett katastrofalt resultat av finanskrisen och ekonomiska krisen är att vi har en svältkatastrof igång i världen. Det är inte resultatet av klimatförändring, eller som Tysklands kansler Angela Merkel och Englands premiärminister Gordon Brown påstår är resultatet av att folk i Indien och Kina vill äta mera: "Två måltider per dag!", "Barn i Kina vill dricka mer mjölk", och himlen kommer att falla. Vill du ha sådana ledare som Brown, Tony Blair och Merkel?

Nej, anledningen till att vi har en hotande svältkatastrof är tre saker: 1. Spekulationspengar har flyttat från värdelösa värdepapper och valutaspekulation till spekulation i råvaror och matvaror som är riktiga saker att ta tag i. På det sättet har prisarna gått upp så att de flesta nationer inte har råd att köpa ris och vete på den internationella marknaden. 2. Att utvecklingsnationer i många år inte har tillåtits utvecklas internt för att ha modernt jordbruk. Många har bara tillåtits att producera Cash Crops, saker som de kan exportera som kaffe, tobak, bomull, och andra av kontant värde för att de sedan skulle betala sina skulder till Europa och USA, istället för att odla mat för sin befolkning. Å andra sidan, under EU:s direktiv, har bönder i Europa uppmanats att minska sin spannmålsproduktion, och får bidrag för att göra det.

Den tredje anledningen till matkrisen är att under namnet av klimatförändringen, har stora mängder av spannmål i USA och Europa använts för biobränsleproduktion för bilar. Det finns en expansion av sockerrörsodling i Västafrika. I Ghana till exempel, ett fattigt land, brukar man sockerrör istället för mat för att bränna i svenska bilar. Det är en omoralisk och ovetenskaplig politik. Det är inte på grund av klimatförändringen vi har matkris. Det är på grund av felaktiga politiska beslut.

Så, vi menar att nationer kan samarbeta tillsammans för att utrota fattigdom och elände i världen, men vi behöver inte superstater och imperier. Nationalstater kan vara själständiga och samarbeta med andra samtidigt. Inte själviska nationer, utan självständiga. Och vi har tekniken för att lösa den krisen. Vi har möjligheten att inom nationer och mellan nationer lösa den bank- ock ekonomiska krisen genom nationell lagstiftning och internationella avtal. Men vi behöver ingen diktatur.

Säg NEJ till diktatur. Kräv folkomröstning om Lissabonfördraget!

Tack!