6 juni: Det är dags att fira Sverige!


Varje 6 juni uppstår massor av diskussioner om varför Sverige skall ha en nationaldag och vad som skall firas. Ofta slutar det med ett ryck på axeln eller fastnar i outgrundliga grubblerier. Det finns ett klart och enkelt svar på dessa frågor och det är att vi behöver ta hand om varandra. Det är det djupare syftet med nationen och meningen i slagord som frihet, medborgarskap och rättvisa.

Alla är svaga många gånger i livet, inte bara i början och på slutet, när våra egna krafter inte räcker. Men det handlar inte bara om överlevnad, utan om att vi ständigt behöver hjälp att förverkliga oss själva och nationen är medborgarnas gemensamma verktyg att ge oss själva bättre möjligheter till det.

Med hjälp av nationen kan vi hjälpa varandra ta fram så mycket kreativitet som möjligt i oss själva och hos varandra. Det kräver resurser långt över våra egna. Det kräver ett levande språk, utbildning, vetenskap, rörlighet, tillgänglighet, maskiner, energi, lokaler och alla styresformer, institutioner och verksamheter för att tillhandahålla det. Allt detta har sin historia av medborgare som ingripit för att förbättra detta gemensamma liv, ofta till priset av stora offer, umbäranden och död.

Även naturens potential förverkligas genom att varje nation kan utvecklas på sin hela yta och låta landet blomstra. Med kreativiteten kan människor lösa naturens problem med begränsade resurser. Nya material, energikällor och arbetsmetoder kan upptäckas och tillämpas av människor. Med sin kreativitet och kunnighet kan medborgarna utvidga friheten från nöd och återkommande resursbrist - potentiellt i oändlighet.

Det nationaldagen borde fira är således den svenska nationens förmåga till kreativitet, skapandekraft, dådkraft och förmåga att göra gott mot varandra.

När man talar om kreativitet rör man sig nära begreppen om vad mänsklighet och nation är, men också om vad Gud är. I religiösa termer är nationen ett verktyg att förverkliga den skapande Gudens rike på jorden. Med hjälp av nationen ger vi mening åt uttrycket Guds kärlek till människorna. Det räcker inte med att varje människa kan få ett individuellt och likaberättigat människovärde genom att skaffa sig en egen relation till sin Gud. Med nationalstatsidén från italienska renässansen gjordes det möjligt att skapa styresformer och samhällsinstitutioner för att hjälpa allt större folkgrupper att förverkliga sitt människovärde.

Vår fred bygger på "den andres väl" som det står i den Westfaliska fredens avtal från år 1648 - Sveriges största gåva till mänskligheten, som Sverige tillsammans med Frankrike fortfarande är skyddsmakt för. Hela FN-stadgan är organiserad enligt Westfaliska fredens principer där alla länder i Generalförsamlingen har samma rättigheter oavsett storlek. "Den andres väl" innebär att vårt land kan leva i fred och välfärd enbart om våra grannländer också hjälps till välfärd. Med begreppet om "den andres väl" projiceras vårt firande av Sverige ut i världen som ett firande av antimperialism, fred, frihet, välfärd och framsteg för alla länder i världen.

Varje nation är olika sandlådor för kreativitet, vart och ett med hjälp av sitt språk, sin kultur, vetenskap, infrastruktur, styresformer och historia, precis som varje individ ges möjlighet till egen kreativitet genom eget garage, källare eller tonårsrum. Med kreativiteten kan vi finna vår mänsklighet och möjlighet till kontakt med andra folk på det djupaste planet.

Anledningen till att svenskarna har så svårt att fira nationaldagen är olika saker som slår sönder sammanhållningen i landet, bl.a. ett existerande förtryck från enväldiga myndigheter, en ofullgången demokrati, orättvisor, ojämnlikhet och en brist i förståelsen av det gemensamma syftet med nationen.

Men där finns också en propaganda framförd av olika feodala krafter som med snobbig nihilism gärna spottar på medborgerliga rättigheter, folkets representanter och institutioner. Ofta maskeras det som en återgång till ett liv nära naturen. Men oligarker och rika behöver inget samhälle till hjälp. När det händer något hämtas de från skogen av en lyxsuv eller ett jetplan till ett privatsjukhus eller välbetald advokat. Med hjälp av mäktiga korporationer och deras mediabolag kan de lätt konkurrera ut de folkvalda i inflytandet över s.k. "självständiga" statstjänstemän som i Sverige fortfarande har den verkställande makten att styra landet.

Hand i hand med den feodala propagandan mot nationen göms också imperiernas inflytande för att montera ned nationerna och varje motstånd mot deras globala herravälde och översitteri.

Även om Sverige aldrig någonsin varit ockuperat, pågår en ständig kamp för att skapa frihet för nationens förmåga att förnya kreativiteten, för rätten till förändring, för rätten att bli något bättre, för rätten att hjälpa varandra förverkliga varje medborgares livsmöjligheter. Det är därför dags att fira Sverige på nationaldagen den 6 juni för svenska folkets ständiga kamp att skapa sin framtid.

Så sjung "Du gamla du fria" med kärlek, stolthet och frimodighet idag. Tänk på att den aldrig pådyvlats svenska folket av någon myndighet eller lag. Och kom ihåg att betoningarna inte ligger på "var" eller "dö" utan att det skall gå lika fort att sjunga "ÄR" och "BLIR" respektive "LEVA"!