Ordförande Hussein Askary talar till EAP:s möte i Stockholm den 14 februari