2012: Året för Tredje världskriget – eller början på förnuftets tid? (flygblad)

Ladda ned PDF

Blint rusar lämlarna över stupen, men vad är skillnaden på lämlar och människor, om man inte tänker efter. Land efter land i Europa bryter samman. Lösningsförslagen är att dra ned på tillväxten, öka arbetslösheten, öka skulderna, minska demokratin och trycka sedlar i centralbankerna. Har vi inte sett detta förut i historien? Bankkris, skuldkris, åtstramning, diktatur och världskrig ...

I stället för att protestera, som inför Irakkriget, tävlar politiker och journalister om vara mest krigiska mot Syrien, Iran och Rysslands Putin. Sammandragningen av stridskrafter från Nato och Ryssland kring Mellanöstern, har fått en svensk militär att fråga "om det inte börjar likna 1914? " Nu är det Mellanöstern som spelar Balkans roll att från ett mindre krig dra in stormakter i ett världskrig. USA:s hela militärledning har försökt förmå Obama att hindra Israels flyganfall mot Iran. I Israel har Meir Dagan, f.d. chef för underrättelsetjänsten Mossad, ingått en "strategisk allians" med f.d. generalstabschefen Gabi Ashkenazi och säkerhetstjänsten Shin Bets f.d. chef Yuval Diskin för att förmå militären att stå emot ett beslut att anfalla Iran. I Sverige har Hans Blix varnat för "många fruktansvärda konsekvenser om Iran attackeras". I Ryssland har försvarstabschefen general Makarov sagt att om det blir ett regionalt krig där kan "atomvapen användas". Företrädare för det kinesiska Nationella försvarsuniversitetet har slagit fast att Kina inte tolererar något angrepp på Iran även om det skulle leda till ett Tredje världskrig. Hittills i EU är det bara i Danmark som utrikesministern, Villy Sövndal, klart fastslagit att hans land inte skall delta in något krig mot Syrien eller Iran.

Det är USA och president Obama som håller på att luras i krig med Ryssland och Kina, vilket kommer dra in hela Sydasien med jätteländerna Pakistan och Indien. Precis som när Storbritannien lurade Ryssland, Tyskland, Italien och Frankrike in i Första världskriget, handlar det idag om att slå sönder sina konkurrenter och krossa de stora länder som idag växer snabbt. Den brittiska imperieeliten har dragit sina slutsatser av att den stora finanskraschen är nära förestående. Men de vill inte använda världskrig för att "lösa" finanskrisen, utan för att inte halka efter resten av världen. Den cyniska brittiska eliten vill, av "miljöskäl", i alla fall vill minska världens befolkning från sju till en miljard och man tar till Nobelpristagaren Bertrand Russels recept att lösa "överbefolkningsproblemet" genom att dödligt beslutsamt manövrera stormakterna i krig mot varandra.

Världskrigets alla ingredienser är på plats. För att få världsfred 2012, måste vi göra vad vi kan för att förmå politikerna att kämpa för att fredligt lösa finanskrisen.

Lös krisen med förnuft!

Det är inte så att Europa splittras, om Euron splittras. De flesta skulle knappt märka något på lönekontot eller på priserna om Euron försvann. I euroländerna skulle helt enkelt alla bokföringssiffror, konton och priser behålla samma belopp, fast med den återinförda nationella valutan som sort. De flesta pengar betalas elektroniskt. Under en kort övergångstid kan eurons sedlar och mynt fortsätta användas. Sedlarna stämplas lämpligtvis med magnetbläck. Den tyske professorn Dirk Meyer föreslår att bankerna stängs under två dagar för att förhindra spekulation. Han har beräknat att Tyskland behöver fem dagar för att få fram besluten för de nya lagar som behövs.

Vad som däremot kommer att hända om de livsuppehållande penningtransfusionerna till finanssystemet avbryts, är att bankerna kommer att gå omkull i den största finanskollapsen i världshistorien. Men bankerna kan delas, så den samhällsnödvändiga lilla affärsbanksdelen hålls öppen.

Det blir mindre kaotiskt om bankerna delas före kraschen, men det kan också göras efter. Då måste bankerna stängas i några dagar för att sortera papper. Det går mycket snabbt att återöppna de relativt okomplicerade personkontona, som är garanterade av staten, och betalningstransaktionerna. Snart också företagens och handelns finansiering, som också garanteras. Resten av det frysta finanssystemet, som sysslar med penningplaceringar och spekulation, kan hanteras av offentliga förvaltare för att undvika onödiga förluster och öppnas allteftersom det klargjorts vad som är värt något. Medan detta sker får inga bolån sägas upp, så folk kan bo kvar och behålla sina nätverk.

Utgångspunkten för en sund krislösning är, att värdepapper kan sorteras och skrivas om på en natt, medan produktionsanläggningar, jordbruk, vårdinrättningar osv. kan ta åratal att återuppbygga och därför måste hållas igång. All kraft skall därför läggas på att försvara dessa produktionskapaciteter och se till att landets kreditkapacitet och Riksbanken (i USA en återupprättad Nationalbank) inriktas på att hålla igång och bygga ut dem. Precis som Roosevelt gjorde med New Deal, kan då landet börja återbyggas och nybyggas med infrastrukturprojekt, vilket också skapar realvärde i valuta och finanssystem.

Med dessa åtgärder är det rätt att säga nej till Europakten och till utlåningen av 100 miljarder kr från Sverige till Internationella valutafondens nya lån till eurokrisländerna. En finanskrasch rör inte det som är viktigt i livet, som många islänningar säger idag. Skyddas realekonomin genom en bankdelning, så kan resten av finanssystemet saneras genom konkurser. Då raderas ("delete") det skuldberg som det bankrutta globala finanssystemet håller på att vältra över på nationer och människor. Det är bättre att låta spekulationsbubblorna krascha, än att (som regeringen gör) försöka rädda dem till priset av att vanvård av gamla och arbetslöshet för de unga.

Sätts människor före banker genom en sådan riktad konkurs, raderas också den makt som finanssystemet ("marknaden") har. Speciellt Londons City, dess allierade finanscentra i andra delar av världen och den fascistälskande brittiska imperieeliten skulle därmed förlora sin makt - och anledning - att starta världskrig. Det är så nationerna, deras politiker och väljare tar tillbaka makten från "marknaden". Det är så vi tillsammans, likt Franklin D. Roosevelt, på ett förnuftigt vis kan sätta arbetslösa i arbete och prioritera realekonomin 2012.

Tänk på detta nu och gör vad du kan! Var inte en "lämmel"!

Vad gör vi nu för att lösa finanskrisen och avvärja krigshotet?
Rapportmöte: Tisdag 14 februari, kl 19.00 i Stockholm
Talare: Partiledare Hussein Askary
Lokal: Häggen, Hägerstensåsens medborgarhus, Sparbanksvägen 31,
T-banestation, Röda linjen: Hägerstensåsen