1932 - The Video

"...medan en nation blir spekulationsgalen underlåter folket att tänka på fundamentala principer."

Dessa ord yttrade Franklin Roosevelt månaderna före det demokratiska
partiets nationella nomineringskonvent 1932. Roosevelt visste att
kampen om de Förenta Staternas presidentskap inte bara var ett spel
bestående av politiska maskinerier och expertutlåtanden, utan att denna
kommande strid krävde en ledare som förstod USA:s historiska fiende och
landets grundningsprinciper.

Lyndon LaRouche Political Action Committee presenterar uppföljaren till den banbrytande dokumentären Firewall: In Defense of the Nation-State, som kretsade kring hyperinflationen i den tyska Weimarrepubliken 1923 och de slående parallellerna till dagens hyperinflation.

Den nya videon, även den producerad av medlemmar av LaRouches ungdomsrörelse, tar oss ett steg vidare, till demokraternas konvent i Chicago 1932. En riktig förståelse av den historiska dynamiken kring detta viktiga historiska ögonblick är oumbärlig för att kunna få grepp om det strategiska läget inför demokraternas nomineringskonvent i Denver i augusti 2008.

Se videon här:

Engelska (original)

Svensk text

Läs mer:
Lessons for Denver: FDR's 1932 Victory Over London's Wall Street Fascists
av Jeffrey Steinberg