130 kriminella banker försöker sko sig på "klimatkris"-bluffen: LaRouche varnade för detta

Den cirkus som hela världen fått bevittna de senaste veckorna, med klimattoppmötet i FN och andra klimatrelaterade spektakel som har blåsts upp över alla proportioner i medierna, är en bluff. Det är en vetenskaplig bluff – jorden kommer inte att koka över om 18 månader, och de klimatförändringar som sker är inte orsakade av människan utan beror på hur vår planet förhåller sig till solen och galaxen, så som varit fallet i miljontals år. Men det är också i allra högsta grad en finansiell bluff. Den har tänkts ut och verkställs nu av de 130 största bankerna i världen, med totala tillgångar på 47 biljoner dollar, som är hopplöst bankrutta och gärna vill att du ska fokusera på något annat än det faktum att hela deras transatlantiska finanssystem är på väg att gå i putten – såvida de inte lyckas driva igenom åtstramningar, plundringar och krig i en omfattning som skulle få Hitler att rodna.

Det var precis det som Bank of Englands chef Mark Carney sa när han inledningstalade på FN:s klimattoppmöte den 23 september. Han deklarerade där att 130 storbanker hade ingått en "pakt" om att styra över alla investeringar till spekulativa "gröna" galenskaper, samtidigt som han gav sitt stöd till Parisavtalets krav att tre fjärdedelar av världens tusentals kolkraftverk ska vara stängda till 2030 – en politik som skulle skjutsa upp barnadödligheten i höjden och förkorta livslängden i utvecklingsländerna på grund av elbrist.

Den här bankirpakten har varit i görningen i mer än 18 månader, skröt man – långt, långt innan man skapade "Greta"-fenomenet, Extinction Rebellion, Fridays for Future och de andra "klimatkris"-dumheterna som syns ute på gator och torg.

Hur desperata är man i Londons City och på Wall Street i New York? Tillräckligt desperata för att lansera en våldsbejakande, ekofascistisk rörelse, som den pansrade knytnäven bakom deras drastiska avfolkningspolitik. Och tillräckligt desperata för att hota president Donald Trump med dödsstraff, om han inte godvilligt går med på att låta sig avsättas genom ett riksrättsförfarande, för att han inte spelar med i bankirernas planer – ett hot som just uttalades av Bostonbankiren och tidigare statsåklagaren i Massachusetts William Weld, som också spelade en avgörande roll när Lyndon LaRouche fängslades på falska grunder för 30 år sedan.

Finanskrisen utspelar sig på exakt det sätt som den världskände ekonomen Lyndon LaRouche varnade för. Och LaRouche presenterade också den enda lösningen på kraschen – och på den bakomliggande djupa, fascistiska pessimism som bankirerna vill skapa hos befolkningen – i form av sina "Fyra nya lagar för att rädda USA nu!", som han sammanfattade i följande punkter:

"1. Omedelbart återinförande av Glass-Steagall-lagen, som infördes av USA:s president Franklin D. Roosevelt, utan modifiering gällande den verksamma principen.

2. En återgång till ett noga definierat nationalbankssystem, genomfört på alla nivåer.

3. Syftet med användningen av ett federalt kreditsystem är att generera högproduktiva trender i förbättringar av sysselsättningen, med den samtidiga avsikten att höja den fysisk-ekonomiska produktiviteten och levnadsstandarden för personer och hushåll i USA.

4. Anta ett fusionsdrivet kraschprogram. Det som i grunden skiljer människan från alla lägre livsformer, och därmed i praktiken, är det som utrustar henne med möjligheten att fullkomna de specifikt affirmativa målen och behoven hos den mänskliga individen och samhällslivet."

Särskilt den sista punkten pekar på behovet av internationellt samarbete kring en fusionsdriven utforskning och kolonisering av rymden. Detta kommer inte bara att hjälpa till att lösa våra ekonomiska problem, genom att definiera en helt ny plattform av teknologier och därmed sammanhängande "naturresurser". Det erbjuder också den vetenskapliga och moraliska grunden för den optimistiska livshållning våra ungdomar så desperat behöver.

Bank of England-chefen Mark Carneys tal på FN:s klimattoppmöte: https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/speech/2019/remarks-given-during-the-un-secretary-generals-climate-actions-summit-2019-mark-carney.pdf?la=en&hash=C0D3A9F2C86647B04D88E7C0DC23264639D03BE2

Lyndon LaRouches fyra lagar för att lösa den ekonomiska krisen: https://larouchepac.com/four-laws

Schillerinstitutets dossier "CO2-reduktion är
massmordspolitik" beskrivs här:
https://larouchepac.com/20190924/psychotic-bankers-are-driving-your-children-mad-and-sending-them-front-lines

Och kan läsas här: