Böcker

Beställ böcker från förlaget Ny Solidaritet. Kontakta oss för mer information.

27 jul 2019

Lyndon LaRouches bok om den begreppsmässiga grunden för ekonomi är en i en lång rad av hans banbrytande böcker som nu ges ut i nyutgåva på engelska och finns tillgängliga att köpa och läsa. Lyndon LaRouches böcker är tillgängliga på Amazon och Kindle för beställning och på Google för läsning.
Här presenteras på engelska denna bok som introducerar läsaren i Lyndon LaRouches banbrytande ekonomiska analysmetod.

8 mar 2016

Den arabiska utgåvan av EIR:s stora rapport "The New Silk Road Becomes the World Land-Bridge" (Nya sidenvägen blir Världslandbron) är nu klar. Rapporten är bok, på sammanlagt 400 sidor, och den arabiska versionen är utvidgad med ett särskilt avsnitt om Sydvästasien, som bl.a. innefattar Fenixprojektet för Syriens återuppbyggnad. I ett förord skriver Helga Zepp-LaRouche:"Det enda som skulle kunna garantera en varaktig fred, är det omedelbara igångsättandet av en utvecklingsplan som inbegriper hela Sydvästasien, en plan som siktar på att skapa en integrerad infrastruktur för hela regionen, och inte bara handlar om att återuppbygga förstörda städer och byar ..."

Tore Fredin (1940-2009)

SVERIGES FRAMTID - SYNARKISM ELLER REPUBLIKANISM?
För första gången läggs sanningen om Sveriges nutidshistoria på bordet i en tydlig exposé.

Lyndon LaRouche

Lyndon LaRouche vänder sig
med texterna i denna bok till personer i ledande ställning i Eurasien,
och till ungdomen i dessa länder, som kommer att axla ansvaret under de
kommande femtio åren. LaRouche varnar särskilt européer och asiater för att falla i
anti-amerikanismens fälla. Om man vill förstå hur USA har korrumperats
måste man titta närmare på hur "Venedigpartiet" har opererat i Europas
historia, i opposition mot det "amerikanska ekonomiska systemet".

Lyndon LaRouche

Efter att ha konstaterat att "ett verkligt studium av historien tyvärr
är så gott som förbjudet i dagens 'politiskt korrekta'
skolundervisning" ger LaRouche, med stöd av Friedrich Schillers
uppfattning om "universalhistorien" och den klassiska tragedins
principer, sin metodologiskt stränga definition av vad en verklig
historievetenskap måste vara, en historievetenskap där den enskilda,
suveräna individen är den kraft genom vilken hela mänskligheten verkar
unikt på makrokosmos, för att förändra makrokosmos.

Friedrich Schiller

Friedrich Schiller uttrycker det ädlaste hos mänskligheten – frihetspatos, patriotism, strävan efter det sköna och det goda. Den som läser de alster av hans estetiska och filosofiska författarskap som finns samlade i denna bok, kommer att bli positivt överraskad av hur mycket han har att säga oss i dag.