• Veckoöversikt av Helga Zepp-LaRouche 3 november 2018: Bara fem dagar efter det betydelsefulla kongressvalet i USA, som kommer att sätta världen på kurs mot antingen krig eller fred, träffas presidenterna Trump och Putin i Paris. Hundraårsdagen av första världskrigets slut, ett krig vars förhistoria började med att Bismarck avsattes, och sedan fortsatte med ett kvartssekel av brittiskt inspirerade geopolitiska manipulationer, tills slutligen skottet i Sarajevo bara råkade bli den utlösande faktorn, borde vara en god anledning att fundera över hur lätt mänskligheten på ett riggat schackbräde sömngångaraktigt vandrar mot katastrofen. Ingen deltagare i första världskriget kunde förutse dess förlopp, men särskilt för Tyskland och Frankrike betydde detta krig att en hel generation totalt tappade fotfästet. Marken var därmed jämnad för nationalsocialisternas maktövertagande och det andra världskriget. Vi borde ta årsdagen av första världskrigets slut som ett tillfälle att inse att vi måste övervinna geopolitiken och ersätta den med ett nytt paradigm byggt på idén om en enda mänsklighet, en idé som kommer till uttryck i den kinesiske presidentens idé om en ödesgemenskap för mänsklighetens gemensamma framtid. merDet största som händer i vår livstid blockeras fullständigt av medierna. Är det något som medierna inte vill att du ska veta?
Svensk text