• Veckoöversikt av Helga Zepp-LaRouche 17 februari 2018: Inte bara de tyska Socialdemokraterna upplever den djupaste krisen i sin historia, i samma predikament befinner sig hela västvärlden med sitt gamla paradigm, byggt på geopolitik, en nyliberal ekonomisk politik och demokrati – som vid närmare betraktande inte är någon demokrati. Att företrädarna för denna förlegade världsåskådning helt saknar idéer om en positiv framtid har framgått av det evinnerliga sorgespelet kring koalitionsförhandlingarna. merDet största som händer i vår livstid blockeras fullständigt av medierna. Är det något som medierna inte vill att du ska veta?
Svensk text