• Veckoanalys av Helga Zepp-LaRouche 12 augusti 2017: Varken regering eller stat är ett självändamål, utan de är förpliktade till medborgarnas allmänna bästa – även om den tanken i dag förefaller besynnerlig i många av världens länder. Måttet på regeringens kvalitet är medborgarnas lycka och välgång. I Kina är 87 procent optimistiska om framtiden, men i Tyskland bara 42 procent. Kinesernas framtidstro kommer sig av att de inte bara har upplevt hur enormt deras egna livsvillkor har förbättrats under de gångna 40 åren, utan de är också medvetna om att Kinas sidenvägspolitik är en kraft för det goda i världen. Det finns ett lätt sätt att återge människorna i Tyskland, och övriga Europa, en tro på framtiden: Ett officiellt åtagande att samarbeta med det nya sidenvägsperspektivet och ekonomiskt bygga upp Sydvästasien och Afrika tillsammans med Kina, Ryssland och ett från det brittiska imperieinflytandet befriat Amerika. merDet största som händer i vår livstid blockeras fullständigt av medierna. Är det något som medierna inte vill att du ska veta?
Svensk text